« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Betanal maxxPro / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení (PDF, 404 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 404 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
<br> Hroznová 2
<br> 656 06 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
<br> o zrušení Nařízení o povolení na menšinová použití
<br>
<br>
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“ nebo „správní orgán“) <,>
<br> Hroznová 2,656 06 Brno,jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v návaznosti na ustanovení § 76 odst.4 písm.c) zákona <,>
<br> ruší Nařízení ÚKZÚZ vydané z důvodu veřejného zájmu ve věci rozšíření povolení přípravku
<br> Betanal maxxPro (evid.č.4810-0) pod č.j.: UKZUZ 008833/2017 ze dne 6.února 2017
<br> na menšinové použití do ostropestřce mariánského proti plevelům dvouděložným jednoletým <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> Toto nařízení ÚKZÚZ o zrušení rozšíření povolení na menšinová použití nabývá platnosti
<br> a účinnosti dnem jeho vyhlášení,za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední
<br> desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 000748/2020/00096
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz Označení: UKZ / betanal maxxpro
<br> Telefon: +420 545 110 489
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 3.ledna 2020
<br>
<br>
<br> 2/2
<br> Čl.2
<br>
<br> ÚKZÚZ stanovil v souladu s ust.čl.46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
<br> č.1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady
<br> 79/117/EHS a 91/414/EHS (dále jen „nařízení ES“) odkladnou lhůtu do 1.července 2020
<br> pro uvádění na trh přípravku Betanal max...

Načteno

edesky.cz/d/3515235

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz