« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zu2018.pdf
OBEC HOSTAŠOVICE
<br> Závěrečný účet Obce Hůstašowce za rok 2018 úcatawný ke dni 3 |.[2.3[HH přediužuný »“ muladu Sc zákon-am.č.25G-"2ÚDÚ Sb.<.> n mzpnčtm-ých pravidkuh Ú?.i:FI1f1Ě'i.'h nmpútlů <.>
<br> Údaje u urganimci
<br> iduntiňkační čislo ůÚÚTZS
<br> název Úbcc IÍÚEMŠUVÍUE adresa Htmlušuuice 44 Pstošm XXX m Mm,-XXmm
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon Síť:: Tii) 269 lŠ—[Tlui] pcdatelna.ou©ha5tamuice.cz www Hrál—nky www.hostaauvicexr
<br> [.]hsah závěrečného účtu:
<br> i.Plnění rcazpočtu příjmů & arg-“dam
<br> IL ZůaLuka I'ma-tůních prwatřcdků na bankovních účtech
<br> III,Muj útek
<br> IV.anhur 'rmlluženmšti
<br> V.il.f'y[mnm-ání ňnančních vztahů ke Btúmímu mzpučtu <,>
<br> a.; |.Lpráva Ú výsicdku přezkcumůní hm.—spuduření
<br> “HL 1-'ihančni hůSdei-lřťl'lí zřízených pHHpěvkm-ých nrganizací wu.Účetní závěrka k 31.12.3113
<br> IX.Příluhy
<br> ].Plnění rnqmčtu přij 11111 11 výdajů
<br> [.anpnčnl [rl—11:1: ] lux-;Ln-Í—aan'luu: 1111 rula ÉllHš hrr-l 50111-11100 1l|1c |5.]Í'.<.> 2lll ? nn HŠ.řádném21150111'111ÍFU
<br> Příjmy líc.—1435111131111 Výdaje 1335211111101) Finnncnwini 4.53! 351111115!
<br> 2.11" průběhurnleu[53110151-05-01l0110 1-l.[:p-3:15 1514111113111 hutná hyip nulu-pleny 21) I—lnslnšnw'šcu <.>
<br> l'*1"1_'11|1.'1l nr.-.nfřnnýuh 1'11211nů105'ý'nl1 21111211 20011111an 111.3'llH-ll.lfl|lš:
<br> thnbí Ra &.příjrr'n.<.> r 10311310 financováni
<br> 0212010 1 11 500.00 9- 50000
<br> 03112010 2 112500 1125.00 * -
<br> 051121110 1 81 500.00 100001100 210 420.00
<br> 0512010 0 051 010100 051 010_0171
<br> DTIEDH 5 500,00 20 005.30 19 50 5,13
<br> 0032013 0 5 000.00 5 000,00
<br> nnf2n10 ? 10 000.00 10 000,00
<br> nnf2n10 & 2 100.00 2 130,00
<br> 09f2013 5 1 500,00 T 500,00
<br> lDHDIB “LU 110510 k plus.—511ml mezi paragrafy
<br> 1012010 LL 2 100.00 * 20 500,00 12 200.00
<br> 11:21:13 12 115 000.00 140 000,00
<br> 11f2n13 11 10 000,00 50 000.00
<br> 1212010 10 352001100 151 1100.00 3.Plnění l'anůLn přípnů
<br> 1003 5110101151551 ratan—9501; % 011150291 51.51:h...

Načteno

edesky.cz/d/3514971

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz