« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zu2018.pdf
OBEC HOSTAŠOVICE
<br> Závěrečný účet Obce Hůstašowce za rok 2018 úcatawný ke dni 3 |.[2.3[HH přediužuný »“ muladu Sc zákon-am.č.25G-"2ÚDÚ Sb.<.> n mzpnčtm-ých pravidkuh Ú?.i:FI1f1Ě'i.'h nmpútlů <.>
<br> Údaje u urganimci
<br> iduntiňkační čislo ůÚÚTZS
<br> název Úbcc IÍÚEMŠUVÍUE adresa Htmlušuuice 44 Pstošm XXX m Mm,-XXmm
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon Síť:: Tii) 269 lŠ—[Tlui] pcdatelna.ou©ha5tamuice.cz www Hrál—nky www.hostaauvicexr
<br> [.]hsah závěrečného účtu:
<br> i.Plnění rcazpočtu příjmů & arg-“dam
<br> IL ZůaLuka I'ma-tůních prwatřcdků na bankovních účtech
<br> III,Muj útek
<br> IV.anhur 'rmlluženmšti
<br> V.il.f'y[mnm-ání ňnančních vztahů ke Btúmímu mzpučtu <,>
<br> a.; |.Lpráva Ú výsicdku přezkcumůní hm.—spuduření
<br> “HL 1-'ihančni hůSdei-lřťl'lí zřízených pHHpěvkm-ých nrganizací wu.Účetní závěrka k 31.12.3113
<br> IX.Příluhy
<br> ].Plnění rnqmčtu přij 11111 11 výdajů
<br> [.anpnčnl [rl—11:1: ] lux-;Ln-Í—aan'luu: 1111 rula ÉllHš hrr-l 50111-11100 1l|1c |5.]Í'.<.> 2lll ? nn HŠ.řádném21150111'111ÍFU
<br> Příjmy líc.—1435111131111 Výdaje 1335211111101) Finnncnwini 4.53! 351111115!
<br> 2.11" průběhurnleu[53110151-05-01l0110 1-l.[:p-3:15 1514111113111 hutná hyip nulu-pleny 21) I—lnslnšnw'šcu <.>
<br> l'*1"1_'11|1.'1l nr.-.nfřnnýuh 1'11211nů105'ý'nl1 21111211 20011111an 111.3'llH-ll.lfl|lš:
<br> thnbí Ra &.příjrr'n.<.> r 10311310 financováni
<br> 0212010 1 11 500.00 9- 50000
<br> 03112010 2 112500 1125.00 * -
<br> 051121110 1 81 500.00 100001100 210 420.00
<br> 0512010 0 051 010100 051 010_0171
<br> DTIEDH 5 500,00 20 005.30 19 50 5,13
<br> 0032013 0 5 000.00 5 000,00
<br> nnf2n10 ? 10 000.00 10 000,00
<br> nnf2n10 & 2 100.00 2 130,00
<br> 09f2013 5 1 500,00 T 500,00
<br> lDHDIB “LU 110510 k plus.—511ml mezi paragrafy
<br> 1012010 LL 2 100.00 * 20 500,00 12 200.00
<br> 11:21:13 12 115 000.00 140 000,00
<br> 11f2n13 11 10 000,00 50 000.00
<br> 1212010 10 352001100 151 1100.00 3.Plnění l'anůLn přípnů
<br> 1003 5110101151551 ratan—9501; % 011150291 51.51:h...

Načteno

edesky.cz/d/3514971

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz