« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zu2017.pdf
Závěrečný účet Obce Hostašovice za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 předložený v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo 600725
<br> název Obec Hostašovice adresa Hostašovice 44 Psč,pošta 741 01 Nový Jičín
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 556 750 269 e-mail podatelnaou©hostasovice.cz www stránky www.hostasovice.cz
<br> Obsah závěrečného účtu:
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> lI.Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech
<br> III.Majetek
<br> IV.Rozbor zadluženosti
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu <,>
<br> VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> VH.Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací vm.Účetní závěrka k 31.12.2017
<br> IX.Přílohy
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> 1.Rozpočet obce Hostašovice na rok 2017 byl schválen dne 21.12.2016
<br> na 12.řádném zasedání ZO 21 byl sestavenjako vyrovnaný <.>
<br> Příjmy l3.771.000,00 V 'daje 16.933.000,00 Financování 3.162.000,00
<br> 2.V průběhu roku bylo provedeno 13.úprav rozpočtu,které byly schváleny ZO Hostašovice <.>
<br> * Přehled uzavřených rozpočtových změn za období 01.2017—122017:
<br> Období Ro č příjmy výdaje financování 02/2017 1 11 053,00 11 053,00 03/2017 2 374 332,52 374 332,52 05/2017 3 893 423,00 893 423,00 06/2017 4 60 040,00 60 040,00 07/2017 5 7 500,00 7 500,00 082017 6 10 000,00 350 000,00 340 000,00 09/2017 7 15 000,00 15 000,00 10/2017 8 15 000,00 15 000,00 10/2017 9 30 000,00 30 000,00 11/2017 10 132 000,00 132 000,00 11/2017 11 1 000,00 1 000,00 12/2017 12 423 100,00 133 000,00,290 100,00 12/2017 13 134 598,43 134 598,43 3.Plnění rozpočtu příjmů 4-4 roz " t 2 čet třída “ pfme,% ro po.% schvaleny upraveny LDAŘOVÉ PŘÍJMY 9 886 064,56 9 023 000,00 109,57 9 912 428,84 99,73 2.NEDANOVÉ PŘÍJMY 2 063 850,29 2 151 000,00 95,95 2 206 000,00 93,56 3.PŘIJATĚ TRANSFERY 3 477 920,25 2 597 000,00 133,92 3 479 368,25 99,96 CELKEM PŘUMV “_uí " ...

Načteno

edesky.cz/d/3514970

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz