« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
<br> V následujícím přehledu jsou uvedeny informace ke schválene'mu rozpočtu Skupinoveho vodovodu Svitavy na rok 2020:
<br> - rozpočet byl schválen členskou schůzí svazku dne 23.12.2019
<br> - schválený rozpočet je od 23.12.2019 velektronické podobě zveřejněn na webových stránkách svazku,konkretně: hEtp:!!skuplnovy.vodovod.svitavy.sweb.cz/zakon—o-rozpoctove-odpovednostimrozpocetphp
<br> - do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkove' (budova MěÚ Svitavy,T.G.Masaryka 25,kancelář č.223)
<br> - schválený rozpočet je zároveň zveřejněn přímo na úředních deskách obcí sdružených ve svazku <.>
<br> l
<br> Ve Svitavách dne 3.12.2019 Zpracoval: lng.M XXX XXXXX,jednatel svazku
<br> Čj? w :: va— FO;“ = &"“ x“,gigs V l T A V “ECS© 3530
<br> Rozpočet na rok 2020
<br> PŘÍíMY SR 2019 UFR 2019 2020 Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem 14 000,00 15 400,00 15 400,00 Příjmy :: pronájmu - pitná voda 14 000,00 15 400,00 15 400,00 Pitná voda - pojistné plnění 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 14 000,00 15 400,00 15 400,00 VÝDAJE Třída 5 - Běžné výdaje ceikem 6 900,00 6 900,00 7 518,00 Pitná voda celkem 4 155,00 4 185,00 4 773,00 Obecně výdaje : finančních operací 15,00 15,00 15,00 Ostatní finanční operace 2 730,00 2 700,00 2 730,00 Třída 6 — Kapitálové výdaje celkem 6 950,00 9 790,00 6 970,00 Pitná voda celkem 6 950,00 9 790,00 6 970,00 VÝDAJE CELKEM 13 850,00 16 690,00 14 488,00 FINANCOVÁNÍ Třída 8 - Financování celkem 150,00 -1 290,00 912,00 Splátky čmzna a.s.-1 190,00 -1 190,00 0,00 Splátky čs a.s.420,00 420,00 -420,00 Změna stavu peněžních prostředků na účtech 100,00 1 314,00 -190,00 Ostatní financování (použita výše prostředků v PF & ost.dluhopisech) 1 360,00 1 586,00 -302,00 ĚINANCOVÁNÍ CELKEM 150,00 -1 290,00j 912,00 REKÁPlTULACE Příjmy celkem 14 000,00 15 400,00 15 400,00 Výdaje celkem 13 850,00 16 690,00 14 488,00 Rozdíl = přebytek / schodek 150,00 —1 290,00 91...

Načteno

edesky.cz/d/3512727

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Karle
30. 03. 2020
30. 03. 2020
12. 03. 2020
11. 03. 2020
11. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz