« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Usnesení z jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří dne 19.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
POMEZÍ NAD OHŘÍ
<br> USNESENÍ
<br> Z jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří ze dne 19.12.2019
<br> 20 schvaluje:
<br> 49/19 — pověřuje starostu obce k provádění veškerých rozpočtových opatření do konce roku 2019
<br> 50/19 — schodkový rozpočet obce Pomezí nad Ohří pro rok 2020,kdy příjmy celkem činí 18.690.093,-Kč,výdaje celkem činí 36.490.500,-Kč,schodek bude hrazen prostředky minulých let.pol.8115 ve výši 17.800.407,-
<br> 51/19 — střednědobý výhled rozpočtu obce Pomezí nad Ohří pro rok 2021— 2022 52/19 - vyhlášení nového výběrového řízení na svoz odpadů a obeslání
<br> dalších dodavatelských firem s informací o konaném řízení
<br> 53/19 - uzavření smlouvy o dílo na demolici a výstavbu nového úřadu se společností STABlA s.r.o <.>
<br> 54/19 - realizací druhé a třetí etapy restaurování obou bočních oltářů \: kostele sv.Jakuba Většího dle předložené nabídky
<br> 55/19 - OZV 2/2019 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020 56/19 - OZV 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2020
<br> POMEZI NAD OHŘÍ
<br> 57/19 - s platností od 1.1.2020 vyplácení měsíčních odměn
<br> vnásledujících částkách dle novely nařízení vlády č.318/2017 Sb <.>,: starosta 28.946,—Kč (R.Tlačil),místostarosta 17.575,-Kč (Ing.Žalud),zastupitelé,kteří jsou současně předsedy výborů 2.894,—Kč (|.Horňáková,Ing.Kudláčková),ostatní zastupitelé 1.448,-Kč (A.Houtková,MUDr.Šuba),odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva s funkci člena výboru bude měsíčně činit 1.578,-Kč (D.Meiserová -— Nekudová)
<br> 58/19 - paní Ivaně Horňákové zápůjčku ve výš1200.000,— Kč na rekonstrukci koupelny,ložnice a zařízení,kdy zápůjčka bude provedena v roce 2020
<br> 59/19 - uloženi kNN na Dolní Hraničné dle smlouvy o smlouvě budoucí IZ- 12—0000765/SOBS V801,a pověřuje starostu tuto smlouvu podepsat
<br> 60/19 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby vodovodu a kanalizace na Tůních a odsouhlasený zp...

Načteno

edesky.cz/d/3512304

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz