« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Schválený rozpočet DSO na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schválený rozpočet DSO
Dobrovolný svazek obcí skládka odpadů Chotíkov nám.Republiky 1,306 32 Plzeň
<br> zastoupený společností
<br> Čistá Plzeň s.r.o.XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Plzeň
<br> Schválený rozpočet DSO na rok 2020
<br> Tento rozpočet Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov schválený výborem DSO dne 19.12.2019 vychází zplatných smluvních vztahů mezi obcemi,Dobrovolným svazkem obcí skládky odpadů Chotíkov (dále DSO) a provozovatelem skládky společností Plzeňská teplárenská a.s <.>
<br> Ztráta hospodaření v roce 2020 bude uhrazena ze zisků DSO v předchozích letech.Výhled na další 3leté období není navržen zdůvodu plánované likvidace DSO skládky odpadů Chotíkov <.>
<br> 1._Běžné výdaje 366 tis.Kč
<br> 1.1 nájemné skládka — dle platné nájemní smlouvy mezi obcemi a DSO 1.2 nájemné pozemky 3.kazeta — dle platné nájemní smlouvy mezi M.Touškovem a DSO 1.3 služby — výdaje spojené s fungováním DSO
<br> 1.3.1 technická správa 2x 105.000,- Kč bez DPH
<br> 1.3.2 služby likvidátora 41.500; Kč bez DPH
<br> 1.3.3 vedení účetnictví 4x 7.500,— Kč bez DPH
<br> 1.3.4 služby auditora 1x 15.000,- Kč bez DPH
<br> 1.3.5 právní služby 10.000,— Kč bez DPH
<br> 1.4 bankovní poplatky
<br> 2.Investiční výdaie 0 tis.Kč
<br> pro rok 2019 nejsou plánovány žádné investiční výdaje
<br> 3.Běžné příjmy 122 tis.Kč
<br> 3.1 úroky na spořicím účtu 3.2 nájemné skládka — dle smlouvy o podnájmu,provozování a údržbě mezi DSO a společností Plzeňská teplárenská a.s <.>
<br> 4.Mimořádné příimv Otis.Kč pro rok 2019 nejsou plánovány žádné mimořádné příjmy
<br> Celková bilance - 244 tis.Kč
<br> V Plzni 30.12.2019 Zpracoval: Ing.XXX XXXXXXX
<br> slalutáml město Plzeň město Město Touškov obec Chotíkov město Měsln Touškov
<br> likvidátora vedení účetnictví auditora
<br> Celkem' 365 781
<br>.D „1.3.9
<br> EZ
<br> „ jamky ze spořicího účtu 1 nnol „ Inájemné Plzeňská teplárenská a.s.121 cool Celkem: 122 (l$l
<br> V Plzni dne 30.12.2019 Sestavil: Ing.XXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3511832


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz