« Najít podobné dokumenty

Obec Mikulčice - Rozpočtové opatření č. 12.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mikulčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 12.
Obec Mikulčice KEO-W 1.11.334 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 12.12.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.12
<br> Zpracoval: Láníčková Zuzana dne: 12.12.2019
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.12
<br> Schváleno usnesením 208/21 RO na zasedání dne 04.12.2019 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 2 587 900,00 200 000,00 2 787 900,00XXXX6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně*
<br> * PŘÍJMY - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
2 587 900,00 200 000,00 2 787 900,00
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 222 000,00 45 000,00 267 000,00XXXX3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace *
<br> 5222 222 000,00 45 000,00 267 000,00XXXX3429 Neinvestiční transfery spolkům z toho
<br> XXXX 42 000,00 66 500,00 108 500,00XXXX6320 Pojištění funkčně nespecifikované *
<br> XXXX 2 571 000,00 200 000,00 2 771 000,00XXXX6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně*
<br> XXXX 403 400,00 134 500,00 537 900,00XXXX6399 Ostatní finanční operace *
<br> * VÝDAJE - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
3 238 400,00 446 000,00 3 684 400,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 8XXX 23 556 100,00 246 000,00 23 802 100,00XXXX0000*
<br> * FINANCOVÁNÍ - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
23 556 100,00 246 000,00 23 802 100,00

Načteno

edesky.cz/d/3511716


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mikulčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz