« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 1.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 1.pdf
Přiimy a financování le XXXXX rozpočtové skladby na rok XXXXlv tis.Kč) Michálkovice
<br> Pol <.>
<br> 1341 1343 1356 1361 1511
<br> 4137 0291
<br> 023111
<br> 021010
<br> ROZPOČET 2020 - příjmy
<br> Název položky
<br> latky ze psů lat za užívání veřejného prostranství ři)my ; úhrad za do ' ání nerostů a popl.za geologické práce rávní poplatky ň : nemovltostl Daňové říjmy z poskytování služeb a výrobků-kultura & 3392 říjmy z poskytování služeb a výrobků-inzerce š 3349 říjmy z poskytování služeb a výrobků-volný čas 5 3421 říjmv z poskytování služeb a vyrobkůfsportovní zařízení 5 3412 říjmy 2 poskytování služeb a výrobků-ostatní & 6171 říjmy ! poskytování služeb & výrobků-hrobová mista 5 3632 my ! poskytování služeb a vyrobku-hudebni činnost 5 3312 my z poskytování služeb a vyrobku-ostatní zájmová činnost š3429 rny : prodeje zboží statní F:" z vlastní činnosti (břemena d ' organizací my z pronájmu pozemků říy'my : pronájmu ostnemovit.a )ejich části (kulturní dům) 5 3392 říjmy z pronájmu ostonemovit.a jeilch částí (kulturní dům) 5 3392 říjmy : pronájmu ostnemovit.a jejich částllbytvl & 3612 říjmy z proná)m0 ostnemovit.a jejich částílnebvtové prostory) 5 3613 říjmy z pronájmu ostnemovit.a Jejich částílostatní) 56171 my z uroků té sankční plat até neinvestiční dary & 3312
<br> até nekaplta'love příspěvky a náhrady
<br> Příjmy 1 rode zemků
<br> Vlastni m celkem Nelnwpřira nsfery ze SR vrámci souhrdotovztahu (státní správa) Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu (veřejné opatrovnictví)
<br> Ostatní neinv.„transfery ze SR (úřad ráce+ zákl.škola))
<br> čelová dotace st.Města Ostravy & 6330
<br> Plavecký vycvik Školství
<br> Ozdravné
<br> v.<.>
<br> Prijate' dotace ::
<br> Příjmycelkem Konsolidace mů -Pol4133 -Poi4134
<br> 8115
<br> Změna stavu krátkodo ' h prostředků na bank účtech
<br> Rozpočet 2020
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: J&M—_ Ž 4 2020
<br> vyvěšena dne:
<br> sňata dne:
<br> za správnost: „_ÉLÁ —
<br> souběžně zveřejněna ...

Načteno

edesky.cz/d/3511620

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz