« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočet Obce Kuňovice 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2020
Paragraf
<br> 0000 0000 0000 0000 1032 2141 3613 3721 3722 6310
<br> Paragraf 1032 2212 2292 2321 3326 3399 3429 3631 3639 3721 3722 3745 5212 5512 6112 6171 6310 6399 6409
<br> Rozpočet pro rok 2020 v tis.Kč
<br> Položka Příjmy Daně Ostatní poplatky 4112 Neinv.přij.dotace ze SR 5 dot.vzt.4122 Neinv.přij.transf.od krajů 2111 Příjmy z poskyt služeb a výrobků (les) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324 Sběr a svoz odpadů 2141,2324 Příjmy z úroků,podílů na zisku Přijmy celkem Položka Výdaje
<br> 50.<.>,51.<.> XXX - dohody,materiál,služby,opravy XX.<.> Silnice - materiál,služby,opravy,značky 5329 Dopravní obslužnost (BENEBUS) 5171 Kanalizace,rybník - opravy a udržování 51.<.> Kaplička - materiál,opravy 51.<.> Ost.zálež.kultury — např.den děti,den matek 5171 Zájmová činnost - hřiště 51.<.> Veř.osvětlení - elektřina,materiál,opravy 51.„53.<.> Neinv.transf.veř.r.- Mikroregion Želivka 5169 Neb.odpady - nákup služeb 51.<.> Kom.odpady - nákup služeb - svoz TKO 51.<.> Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 5901 Ochrana obyvatelstva,rezerva na krizové řízení 51.<.> Hasiči — materiál,PHM,oprava has.zbrojnice 50.<.> OZ - platby za prov.práci j.n.(refundace),OOV 50.<.>,51.<.> Místní správa 5163 Fin.operace - služby pen.ústavů 5362 Platby daní a popl.5362 Ost.činn.- platby daní a popl.příspěvek MAS Blaník studie proveditelnosti zásobování pitnou vodou
<br> Výdaje celkem
<br> Rozpočet obce je vyrovnaný <.>
<br> vyvěšeno: sejmuto: schváleno:
<br> vyvěšeno na elektronické úřední desce: sejmuto: schváleno:
<br> Rozpočet 2020
<br> 155000 8,00 70,00 100,00 400,00 46,00 1,00 2,00 3,00 1,00
<br> 2 181,00
<br> 6,00 60,00 2,00 2,00 446,00
<br> 2181,00
<br> Obec Kuňovice
<br> Schválený Očekávané plnění
<br> rozpočet 2019
<br> 1 554,00 8,00 62,00 0,00 200,00 46,00
<br> 1,00 2,00 3,00 12,00
<br> 1 888,00
<br> 250,00 120,00 17,95 10,00 100,00 50,00 20,00 20,00 12,00 3,00 60,00 0,00 10,00 500,00 190,00 487,05 6,00 30,...

Načteno

edesky.cz/d/3510111

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz