« Najít podobné dokumenty

Obec Písečné - Schválený rozpočet Obce Písečné 2019 a střednědobý výhled 2019-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet Obce Písečné 2019 a střednědobý výhled 2019-2021
Rozpočet na rok 2019
<br> schválený Obec Písečné REKAPITULACE Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 x 10 415 200 Kč ztoho Daňové příjmy celkem 1 X 7 392 000 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 899 000 Kč Kapitálové příjmy celkem 3 X 20 000 Kč Přijaté dotace celkem 4 x 104 200 Kč X VÝDAJE CELKEM 5+6 x 10 415 zoo Kč ztoho Běžné výdaje celkem 5 X 9 354 000 Kč Kapitálové výdaje celkem 6 X 1 061 200 Kč X X SALDO: příjmy - výdaje x FINANCOVÁNÍ CELKEM & 81 14 8124 8123 změna stavgprostředků na BÚ 8115 81 14 ROZPOČTOVÁ REZERVA Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: %? ÍL 20 fď Číslo: OBEC PÍSEČNÉ : WVěše Písečné 145 "05 Sejmuto: pod [3- ' a.s p.378 '72 P1sečné % “20“ !? bl? ' mf _______=_1__c_ 00247227 Lži ' : Vyvěšeno: s._ Starosta obce (podpis razítko) & „,<.> ejmuto.Pod | | “ : M “W “do „( „£.! E \)
<br> Střednědobý výhled Obce Písečné na roky 2019-2021
<br> schválený Příjmy 2019 2020 2021 Í Daňové 7392000- 8.000.000,- 8.000.000,- Nedaňové 2.899.000,- 900.000,- 500.000,- Kapitálové 20.000,- 100.000,- 100.000,- Dotace 104.200,— 4.000.000,- Celkem 10.415.200,- 13.000.000,- 8.600.000,- Výdaje 2019 2020 2021 ? Neinvestiční 9.354.000,- 9.000.000,- 8.000.000,- Investiční 1.061.200,- 8.000.000,- Celkem 10.415.200,- 17.000.000 8.000.000,- Předpoklad úvěr 12020 4.000.000,- na Centrum služeb pro turisty.Financování splátka 600.000,- 7 úvěru \ Číslo % Vyvěšeno: Sejmuto: Podpis; & V.Nfz (“Za/Í % „za gang OBEC PÍSEČNÉ Š * ' Písečné 145 Š Vwěšenoz Sejmuto: Podpis: 378 72 Písečné Ě aZa uf? 19/37 IČ: 00247227 J;-
<br> Obec Písečné
<br> schválený
<br> Rozpočet sociálního fondu na rok 2019
<br> Tvorba sociálního fondu:30.000,— Kč
<br> Výdaje: 1.Příspěvek na stravování 5.000,— Kč 2.Ošatné 15.000,- Kč 3.Penzijní připojištění 20.000; Kč Celkem 40.000; Kč Financování 10.000,- Kč Číslo ! WVěŠEDO! Sejmuto: Podpis- „.&' „zo/g nad M š & *= _ % vyvěšena: Sejmuto: Podpis:.; aL-_(ziLo/x 2 ad
<br> 01553 físzčNÉ Písečné 145
<br> 378 72 Písečné IČ: 00247227
<br> nr

Načteno

edesky.cz/d/3509532


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písečné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz