« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - FÚ - informace k dani z nemovitých věcí (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22719010308070.pdf [0,21 MB]
F -.5
<br> Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br> Územní pracoviště v Dačicích Komenského 39N,Dačice Oddělení majetkových daní
<br> Tel.: 384 454 390 E-mail:adatelna2204©fs.mfcr.cz ID datové schránky: 2ban5m7
<br> Informace k XXXX z nemovitých věcí na zdaňovací období roku XXXX pro obec:
<br> BUDÍŠKOVICE
<br> údaie k XXXX z pozemků
<br> katastrální území (k.ú.) kód k.ú.prům.XXXX XXX.půdv [Kč/mX) ziednodušená evidence pozemků Budíškovice XXXXXX X,19 odstraněna na části k.ú.Manešovice 769681 7,69 není na části k.ú.Ostojkovice 713384 7,68 není Vesce u Dačic 780391 7,22 odstraněna na části k.ú <.>
<br> Na území obce Budíškovice byla včásti katastrálního území Budíškovice a Vesce u Dačic provedena v průběhu roku 2018 obnova katastrálního operátu nebo pozemková úprava <.>
<br> Od roku 2019 se vtomto katastrálním území u pronajatých nebo propachtovaných pozemků,dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci,které byly převedeny do parcel katastru,stává poplatníkem daně vlastník pozemku nově evidovaného v parcele katastru <.>
<br> Vlastníkům těchto pozemků vzniká na zdaňovací období roku 2019 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé parcely pozemků bez ohledu nato,zda jsou i nadále pronajaty nebo
<br> propachtovány neigozděii do 31.ledna 2019 <.>
<br> Koeficient pro stavební pozemky (F1 ie: 1,0
<br> údaie k XXXX ze staveb a iednotek
<br> Koeficient '|e pro níže uvedený předmět: budova obytného domu (H)
<br> ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (|)
<br> zdanitelná jednotka,jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení — byt (R) ostatní zdanitelná jednotka (2) 1,0
<br> PODÁNÍ DAIŠIOVÉHO PŘIZNÁNÍ
<br> Daňové přiznání,případně dílčí daňové přiznání,je na zdaňovací období roku 2019 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti,kde je umístěn spis poplatníka,nejpozději do 31.ledna 2019.Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFR — D — 23,který je k dispozici na ...

Načteno

edesky.cz/d/3509458

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz