« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Obec Budíškovice - Rozpočet 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22719010315180.pdf [0,06 MB]
ROZPOČET NA ROK 2019
<br> Rozpočtované příjmy v CZK
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funk.pož <.>
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti DPFO kapitálové výnosy
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> Daň z přidané hodnoty Sběrasvozkomunáhňchodpadů
<br> Poplatek ze psů
<br> Poplatek ze vstupného
<br> Poplatek z loterií
<br> Daň z nemovitostí
<br> Pronájem pozemků a nemovitostí
<br> Pronájem KD
<br> Pronájem bytů
<br> Vodné Manešovice
<br> Stočné
<br> Třídění odpadu EKOKOM
<br> Dotace státního rozpočtu na výkon st správy Investiční dotace z kraje
<br> Rezerva ČOV
<br> Pěaebníčmnoa
<br> Příjmy celkem
<br> ©
<br> 1111 1112 1113,6310 1121 1122 1211 1340 1341 1344 3181/82 1511 12,2131 K2141) 3319 3612 2310 2321 3725 4112 4222 6360 1031
<br> 2019
<br> 2 300 000 50 000 200 000
<br> 2 100 000 500 000 4 500 000 420 000 5 000
<br> 5 000
<br> 50 000
<br> 1 500 000 300 000 20 000
<br> 65 000
<br> 30 000 250 000 100 000 200 000
<br> 140 000 500 000
<br> 13 235 000
<br> ocas suoíšmvace
<br> Obecní úřad Budíškovšpe-
<br> 378 91 Bgůiškovíce 12'?„__\ _F— a_i-+f—
<br> Hr.-F <.>,<.> <,>
<br> Rozpočtované výdaje v CZK
<br> Lesní hospodářství
<br> Obchod
<br> Doprava - místní komunikace Vodní hospodářství
<br> Kanalizace a ČOV Vesce Školství
<br> Knihovny
<br> KD - kulturní dům
<br> Kulturní památky
<br> Hodnotna mista
<br> SPOZ
<br> Sportovní činnost
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Nekapitálové náhrady - pohřby Uzemni rozvoj
<br> Komunální sluzby (veřejně prosp.práce) Odpady
<br> Kompostárna
<br> Protierozni,protipozarni protilavin SDH
<br> Zastupitelstvo
<br> Správa
<br> Volby 2018
<br> Služby peněžních a pojišťovacích ústavů Rozhlas televize
<br> Rezerva ČOV
<br> Výdaje celkem
<br> Refinancování (Vlastní zdroje min.let)
<br> 1031 2141 2219 2310 2321 3113 3314 3319 3322 3326 3399 3419 3612 3631 3632 3633 3639 3722 3726 3744,3745 5512 6112 6171 6115/17 6310,6320 3341 6330
<br> 2019
<br> 1 020 000...

Načteno

edesky.cz/d/3509456

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz