« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Mikroregion Dačicko - závěrečný účet za rok 2017 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválená závěrečný úček za rok 2017 - Mikroregion Dačicko.pdf [0,08 MB]
<.> Závěrečný účet.-dobrbvolnéhó svazku Mikroregion Dačicko “za rok 2017 '
<br> “DSO Mikroregion Dačický _.Kraj ířova 27H 380 13 Dačice
<br> SCHVÁLEČNÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 '
<br> Datum schválšní: Jj,<.> C.039/3 _
<br> Vývčšeno na úředhídesčg: 3-2; ' od 012GG_51018'.<.> ' do Vyvěšeno nael.úřední desce:_-*_Í._.od Q&Q <.>,010; % do Razítko a podpis obce:
<br> Pobmvolný svazek obdí Mikroregion Dačicko" mírem 2m <.>,339 13 Dáčioe
<br>.IČO: 712 23 649 '
<br> Iňg.Kai-el Macků,předseda '
<br> Rozpočet Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko dne 13 12.2016 <.>
<br> Rozpočtové opatření ' Změny v rozpočtu byly prováděny 10 rozpočtovými opatřeními,které byly schvalovány na valných hromadách _DSO (nad 50 000,- Kč/lpoložku) nebo předsedou DSO (do 50 -,000- Kčl'l položku)._
<br> Příjmy Příjmy celkem za rok 201 ?představovaly částku 1 182 951 83 Kč,což bylo plnění 99,98 % upraveného ročního rozpočtu <.>
<br> Příjmy __ Upravený rozpočet Skutečnost % plnění ; Neinvestiční přijaté nansfery od obcí.220 820 220 820= ' 1003
<br> _P__l'_íjí_'ny z poskytování služeb a vyrobků 11 000 ' " 11 000 100 ;
<br> - P_řijate nekapitálove příspěvky a náhrady 949 430 - ' 949 423 100 _
<br> Příjmy z úroků.' 2 000 1 703,83 85,19“ _ Příjmy celkem ' 1 183 250 1 182 951,83 _ _ 99,98
<br> Významnou roli ve výši 949 4128,- Kč sehrál příjem od Svazu měst a obcí na Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecni spolupráce <.>
<br> Přínosem do rozpočtu DSO byly neinvestiční přijaté transfery od obci (členské příspěvky) ve výši
<br> 220 820,- Kč._Pl'íjrny z poskytování služeb a výrobků [poskymuti velkoprostoroveho stanu) byly ve výši 11 [300,- Kč <.>
<br> Příjmy z úroků činily částku 1 703,83 Kč <.>
<br> Výdaje ' Výdaje celkem za rok představovaly částku I 396 070,1? Kč což bylo plnění 99,80 % upraveného ročního
<br> rozpočtu <.>
<br> _Výdaje Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Optimalizace cyklistické infrastruka 11? 500 II? 422 99,st| Wash-il ...

Načteno

edesky.cz/d/3509455


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz