« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Rozpočet obce na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20 rozpočet
ROZPOČET NA ROK 2020 OBEC MASOJEDY
<br>
<br> Příjmy v Kč
<br> Paragraf Název Rozpočet
<br> 0000
<br>
Daňové příjmy
<br>
1.500.000
<br> 3639 Komunální služby (pronájem pozemků) 13.245
<br> 3722 Sběr a svoz komu.odpadů 3.000
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 22.000
<br> 6171 Činnost místní správy 2.000
<br> 6310 Příjmy z finančních operací 1.000
<br> CELKEM 1.541.245,-
<br>
<br> Výdaje v Kč
<br> Paragraf Název Rozpočet
<br> 2212 Silnice 30.000
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 13.500
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2.000.000
<br> 3113 Základní školy 8.000
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot
nár.hist.pověd <.>
<br> 4.000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 1.000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 23.000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 32.000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 11.500
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15.000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190.000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 8.000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20.000
<br> 5213 Krizová opatření 5.000
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1.600
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 560.000
<br> 6171 Činnost místní správy 550.000
<br> 6310 Výdaje z finančních operací 7.000
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 10.000
<br> 6399 Ostatní finanční operace 30.000
<br> CELKEM:
<br>
3.519.600,-
<br>
<br>
<br>
<br> ZŮSTATEK NA ÚČTU v Kč <.>
<br> 8115 Předpoklad zůstatku na účtu – 1.ledna 2020 4.420.000
<br> 6409/5901 Předpoklad zůstatku na účtu – 31.prosince 2020 2.441.645
<br>
<br> ROZPOČET JE SCHODKOVÝ,ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI BUDE HRAZEN Z PŘÍJMŮ LET MINULÝCH <.>
<br> NA REKONSTRUKCI RYBNÍKU,KTEROU PŘEDPOKLÁDÁME VE VÝŠI 2.000.000,- KČ,POŽÁDÁME O
<br> DOTACI.PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE DOTACE JE 80% <.>
<br>
<br> Schváleno zastupitelstvem dne: 18.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/3508694

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz