« Najít podobné dokumenty

Obec Souňov - Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 5.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Souňov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis z 5.8.2019
Stránka 1 z 3
<br>
<br> Zápis z 6.veřejného zasedání zastupitelstva obce Souňov <,>
<br> konaného dne 12.srpna 2019 od 18,30 hodin
<br>
<br>
<br> Starosta přivítal všechny členy zastupitelstva a přítomné spoluobčany na veřejném zasedání
<br> zastupitelstva obce Souňova <.>
<br>
<br> Konstatoval,že informace o jeho konání byla zveřejněna dne 29.7.2019,tedy řádně a včas
<br> obvyklým způsobem,v souladu s § 91 a § 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br>
<br> Sdělil,že je přítomno 6 členů zastupitelstva,p.Procházka byl omluven <.>
<br> Dále přítomni: Zralá V <.>,Janglová L <.>,p.Láznička,Semerádová M <.>
<br>
<br> Starosta seznámil s programem zasedání:
<br>
<br> 1/ Schválení programu zasedání
<br> 2/ Schválení zápisu z minulého zasedání
<br> 3/ Schválení znění darovací smlouvy pro občany na výstavbu VO+KA
<br> 4/ Žádost o dotaci ze Středočeského kraje na výstavbu nového OÚ
<br> 5/ Smlouva o dílo na práce na novém OÚ
<br> 6/ Přijetí dotace na výstavbu vododovu z MZe
<br> 7/ Příjetí dotace od Středočeského kraje na vodovodní přípojky
<br> 8/ Smlouva mezi obcemi o zajištění požární ochrany
<br> 9/ Diskuze – přípravné práce ke stavbě vodovodu a knalizace,dostavba OÚ
<br> 10/ Výpověď smlouvy s firmou Witero – financování vodovod
<br> 11/ Smlouva s firmou Artendr – financování vodovod
<br> 12/ Přepojení sirénového kompletu
<br>
<br>
<br> Pozměňovací návrhy byly tři (bod č.10 a11,12),program byl jednohlasně schválen <.>
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Poměr hlasování bude zapsán v pořadí: pro – zdržel se – proti <.>
<br>
<br> 1/ Starosta obce doplnil program zasedání o bod č.10 a 11 a 12 – Obecní zastupitelstvo
<br> jednohlasně schválilo program zasedání dne 29.7.2019 <.>
<br> Schváleno
<br> Usnesení – OZ Souňov jednohlasně schválilo program zasedání dne 29.7.2019
<br> 6 – 0 – 0
<br>
<br>
<br> 2/ Obecní zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo zápis z minulého zasedání
<br> č.5 z 26.4.2019 <.>
<br> Schváleno
<br> Usnesení – OZ Souňov j...

Načteno

edesky.cz/d/3508524

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Souňov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz