« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Rozpočet obce na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2020
Obec Boháňka Rozpočet na rok 2020 1.str./2
ODPA ODPA
<br> PŘÍJMY VÝDAJE
- Daň z příjmů fyzic.osob ze závislé čin.a funkč.pož.800 000 Kč 2212 Silnice - opravy a udržování 200 000 Kč
<br> - Daň z příjmů fyzic.osob ze SVČ 20 000 Kč 2310 Pitná voda Votuz,výhled.real.vrtu 120 000 Kč
<br> - Daň z příjmů fyzic.osob z kapitál.výnosů 80 000 Kč 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakl.s kaly 20 000 Kč
<br> - Daň z příjmu právnických osob 750 000 Kč 2341 Vodní díla - opravy a udržování 50 000 Kč
<br> - Daň z příjmu právnických osob za obce 80 000 Kč 3313 Provozování letního kina 190 000 Kč
<br> - Daň z přidané hodnoty 1 650 000 Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek 20 000 Kč
<br> - Daň z nemovitostí 480 000 Kč 3349 Sdělovací prostředky - rozhlas 100 000 Kč
<br> - Odvod loterií a podob.her 17 000 Kč 3392 Kulturní dům - energie,služby,dokonč.1.patra 800 000 Kč
<br> - Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 165 000 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělov.prostř.60 000 Kč
<br> - Poplatky ze psů 3 000 Kč 3412 Sportovní zařízení obce (sportoviště,dětská hřiště) 100 000 Kč
<br> - Správní poplatky 1 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 30 000 Kč
<br> - Dotace ze st.rozp.na činnost místní správy 68 100 Kč 3613 Nebytové hospodářství - obchod Boháňka 20 001 Kč
<br> 1019 Pronájem pozemků 1 800 Kč 3613 Nebytové hospodářství - obecní dům Boháňka 27 50 000 Kč
<br> 2310 Poskytování služeb - pitná voda Votuz 50 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství - elektřina - intern.zařízení 30 000 Kč
<br> 3313 Poskytování služeb - letní kino 220 000 Kč 3613 Nebyt.hospod.- opr.střechy čp27,stavba techn.zázemí 813 780 Kč
<br> 3392 Kulturní dům - příjem z pronájmu a služeb 450 000 Kč 3631 Veřejné osvětlení 200 000 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství: pronájem - byt č.1 a 2 37 540 Kč 3632 Pohřebnictví 5 000 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství: pronájem - obchod 1 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj ( Mikroregion) 5 000 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství: pronájem - BUS 8 640 Kč 3721 Sběr a svoz...

Načteno

edesky.cz/d/3507716

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz