« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Cruiser OSR (UKZ) - Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 582 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 582 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: Oddělení povolování přípravků Spisová zn.: SZ UKZUZ 217833/2019/49112
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz Označení UKZ / cruiser osr.pdf
<br> Telefon: +420 545 110 489
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 27.prosince 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení
<br> přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
<br> ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle § 37a odst.1 zákona v návaznosti na čl.53 nařízení Evropského Parlamentu
<br> a Rady (ES) č.1107/2009 (dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> omezené a kontrolované použití
<br>
<br> přípravku Cruiser OSR
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> 1.Rozsah použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý organismus <,>
<br> jiný účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn.k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br> mák setý krytonosec kořenový 25 l / t osiva
<br>
<br> AT
<br>
4) výsevek 1,75 kg/ha
<br> AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní <.>
<br>
<br> Plodina,oblast použití Dávka vody Způsob aplikace
<br> mák setý 0 – 4 l / t moření
<br>
<br>
<br>
<br> 2/6
<br>
<br> 2.Údaje o přípravku:
<br> a) Obchodní název přípravku: Cruiser OSR
<br> b) Název a množství účinné látky: fludioxonyl 8 g/l
<br> metalaxyl-M 32,3 g/l
<br> thiamethoxam 280 g/l
<br> c) Formulační úprava: kapalný susp...

Načteno

edesky.cz/d/3506675

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz