« Najít podobné dokumenty

Obec Černé Voděrady - Schválený rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černé Voděrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2020 - výdaje.pdf (436.18 kB)
Obec Černé Voděrady
<br> Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč) v paragrafovém znění - výdaje
Para Text Schválený rozpočet 2019 Skutečnost 2019 Navržený rozpočet 2020
<br> 1070 Rybářství 30 000,00 0,00 0,00
<br> 2212 Silnice 534 400,00 218 330,00 258 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 227 674,20 280 000,00
<br> 2310 Pitná voda 531 300,00 366 406,87 1 310 000,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 343 500,00 402 396,57 383 500,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 8 000,00 70 260,00 18 000,00
<br> 3111 Mateřské školy 10 000,00 0,00 3 000,00
<br> 3113 Základní školy 42 000,00 32 000,00 42 000,00
<br> 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 0,00 0,00 3 000,00
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 65 000,00 17 322,00 65 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 8 000,00 0,00 8 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 175 000,00 105 970,00 120 500,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 116 000,00 64 275,69 96 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 150 000,00 61 884,71 130 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 20 000,00 1 099,00 16 000,00
<br> 3635 Územní plánování 94 000,00 0,00 332 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.465 000,00 143 943,00 227 000,00
<br> 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 18 000,00 11 950,00 18 000,00
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 000,00 351 599,00 390 000,00
<br> 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 90 000,00 63 921,07 87 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 000,00 262 546,99 256 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobr.část 92 000,00 56 625,00 94 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 736 400,00 711 809,00 785 000,00
<br> 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 19 352,00 0,00
<br> 6171 Činnost místní správy 902 300,00 590 405,55 802 000,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 5 000,00 0,00 0,00
<br> 6399 Ost.finanční operace 31 200,00 41 283,50 85 500,00
<br> 6409 Ostatní činnost j.n.13 600,00 8 500,...
Schválený rozpočet na rok 2020 - příjmy.pdf (430.1 kB)
Obec Černé Voděrady
<br> Schválený rozpočet na rok 2020 (v Kč) v paragrafovém znění - příjmy
Para Text Schválený rozpočet 2019 Skutečnost 2019 Navržený rozpočet 2020
<br> 0000 5 295 300,00 5 027 551,46 5 653 300,00
<br> 1012 Podnikání a restr.v zeměděl.a potrav.10 000,00 0,00 20 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 41 400,00 41 400,00 41 400,00
<br> 1070 Rybářství 0,00 0,00 0,00
<br> 2212 Silnice 0,00 0,00 0,00
<br> 2310 Pitná voda 370 000,00 309 564,25 317 700,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 220 000,00 317 327,75 300 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině/Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 3 600,00 3 000,00
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 0,00 0,00 0,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 0,00 0,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 0,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 12 000,00 7 500,00 1 200,00
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000,00 4 070,00 4 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.0,00 0,00 0,00
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 0,00 0,00 0,00
<br> 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 0,00 9 600,00 5 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 50 000,00 71 595,00 80 000,00
<br> 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.10 000,00 0,00 0,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/ dary 0,00 400,00 400,00
<br> 3900 Ost.činn.související se služb.pro obyv 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobr.část 0,00 0,00 0,00
<br> 6171 Činnost místní správy 15 200,00 2 860,00 2 000,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 0,00 0,00 0,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 0,00
<br> 6409 Ostatní činnost j.n./Příjmy z prodeje akcií 0,00 265 703,28 0,00
<br> Celkem 6 448 000,00
<br> Vyvěšeno dne : 2.12.2019
Schváleno dne : 18.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/3504676

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černé Voděrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz