« Najít podobné dokumenty

Obec Slavhostice - Pozvánka na zasedání OZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slavhostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 1
<br> obec Slavhostice
Slavhostice 116,507 32 Kopidlno
tel.č.: 493 595 158 | e-mail: ou.slavhostice@seznam.cz
<br> P O Z V Á N K A
na 6.zasedání Zastupitelstva obce Slavstice
<br> konané dne 30.12.2019 v Obecní úřad od 19:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
1.Zahájení a schválení programu.Určení zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2.Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2019/8
3.Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
4.Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky,kterou se stanovuje
poplatek za komunální odpad
5.Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020
6.Ostatní
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/3504003

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slavhostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz