« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - SODP Schválený rozpočet pro rok 2020 a střednědobý výhled 2021 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled na roky 2021 - 2023
SVAZEK OBCÍ DOLNÍHO POOTAVÍ
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
Střednědobý výhled rozpočtu slouží jako podklad pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření <.>
Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,dlouhodobé
<br> závazky a pohledávky,dlouhodobé finanční zdroje z realizovaných záměrů,dlouhodobé finanční potřeby na rozvojové programy <.>
<br> Protože SoDP nemá žádné daňové ani nedaňové příjmy a je závislý pouze na dotacích,bude se také hospodaření Svazku odvíjet podle získaných dotací v jednotlivých letech <.>
<br> Příjmy: v tis.Kč
<br> Položka Název 2021 2022 2023
4121 Příspěvky od obcí na provoz (10,-Kč/obyv.) 76 76 76
<br> 2111 Příjem z pronájmu společ.vybav <.>,ostatní 5 5 5
-------------------------------
81 81 81
Výdaje:
<br> Paragraf
<br> 6310 Služby peněžních ústavů 6 7 7
6320 Pojištění majetku 5 5 5
<br> 6409 Ostatní činnosti SODP 70 69 69
-------------------------------
81 81 81
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023 byl schválen 2.12.2019 na VH Svazku v Oseku <.>
Datum vyvěšení na el.úřední desce: 18.12.2019
Rozpočet 2020
SO Dolního Pootaví KEO-W 1.11.333 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 2.12.2019
<br> 1 / 4
Schválený rozpočet roku 2020
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 41210000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 54 000,00000
<br> Org: 0000 54 000,00 **
0000000006090 41210000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 700,00000
<br> Org: 6090 Strakonice 22 700,00 **
76 700,000000Celkem Par:
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 0000000000000 21113639 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00000
<br> Org: 0000 2 000,00 **
2 000,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazenéCelkem Par:
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 0000000000000 21416310 Příjmy z úroků (část) 50,00000
<br> Org: 0000 50,00 **
50,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíCelkem Par:
<br> 78 750,00P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 050,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 76 700,00
<br>
<br> SO Dolního Pootaví KEO-W 1.11.333 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 2.12.2019
<br> 2 / 4
Schválený rozpočet roku 2020
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 3636 Územní rozvoj
<br> 0000000000000 50313636 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 27 300,00000
<br> 0000000000000 50323636 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 900,00000
<br> 0000000000000 50383636 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800,00000
<br> 0000000000000 51793636 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000,00000
<br> Org: 0000 40 000,00 **
0000000002222 50113636 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ 110 000,00000
<br> 0000000002222 51643636 Nájemné 2 000,00000
<br> 0000000002222 51693636 Nákup ostatních služe...

Načteno

edesky.cz/d/3503801

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz