« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 13.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 13.12.2019
ZZO č.8 - 13.12.2019
<br> [1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 13.12.2019 od 20.00 hod.v Obecním domě ve Skále
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,Jan
<br> Toth,Bc.Veronika Exnerová,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomno: X z X
Omluveni: XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX
Neomluveni:
<br> Zapisovatel: M.Korbel
Ověřovatelé: XXX XXXX,XXXXX XXXXXXX
Hosté:
<br> Program:
<br> X.Seznámení s navrhovaným programem,zápisem z předchozího ZZO <,>
určení zapisovatele a ověřovatelů <.>
<br> 2.Rozpočet na rok 2020
3.Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022
4.Inventarizace majetku
5.Rozpočtové opatření
6.Ostatní/různé
7.Diskuze
8.Od 19.hod.veřejná obecní schůze s občany <.>
<br> Starosta seznámil přítomné se zápisem z předchozího zasedání.K uvedenému
nebyly připomínky <.>
<br> Zastupitelé berou na vědomí
<br> 1) ZO bylo seznámeno s navrženým programem <.>
K programu nebyly připomínky ani doplnění <.>
ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných <.>
<br>
<br> ZZO č.8 - 13.12.2019
<br> [2]
<br> Hlasování zastupitelů: Pro – 7 z 7,tj.100%
<br> 2) Rozpočet 2020
Starosta předložil zastupitelům obce k nahlédnutí,seznámení a kontrole
rozpočet obce na rok 2020,viz.příloha.Návrh rozpočtu byl předložen
zastupitelům a byl po dobu 15 dní řádně vyvěšen na úředních deskách obce <.>
K návrhu nebyly předloženy žádné požadavky nebo úpravy.Rozpočet na rok
2020 je vyrovnaný,příjmy a výdaje jsou ve stejné výši Kč 5 090 281,- <.>
O schválení tohoto rozpočtu dává starosta hlasovat <.>
ZO schvaluje rozpočet pro rok 2020
<br> Hlasování zastupitelů: Pro – 7 z 7,tj.100%
<br> 3) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
Starosta předložil zastupitelům obce střednědobý výhled rozpočtu obce pro
<br> období 2021 - 2022,viz.příloha.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl
předložen zastupitelům a byl řádně vyvěšen po dobu 15 dní na úředních
deskách obce.K návrhu nebyly předloženy žádné požadavky nebo úpravy <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/3503623

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz