« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nalžovice 2020-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Nalžovice 2020-2023
sTŘEoNĚooas'r VÝHLEDU RozpočTu oacc NALžoulcE
<br> 2020 - 2023 2013 2020 2021 2022 2023
<br> skutečnost
<br> 11115203 1—10
<br> Třída 1 Daňové oříjmn.r 10 063 11 230 11 ?35 11 235 11235 Třída 2 Nadaňové příjmy 1303 1 434 l 430 1 400 1430 Třída 3 Kapitálové přřjrny sss d o d d Třřda 4 Přijdotaca vč.konsolidace 4 634 925 930 930 930 Příjmy celkem 1? 443 14 139 14 155 14 155 14155
<br> ————-————_ ————————
<br> Třída 5 Běžné Wdaje 12 103 12 535 12 530 12 530 12000
<br> Třída & Kapitáiové výdaje 531 11 ddd o o d výdaje celkem 12 240 23 555 12 530 12 530 12500
<br> Financování
<br> pol 3124 Splátky jistiny-Častoooř 334 334 334 334 334
<br> pol 3124 Celkem 334 334 334 334 334
<br> Schváleno na 23500300 02 dne 12.12.2013 usnesením F:.31f2013 <.>
<br> vyvěšeno: 23.12.2019
<br> V \ /
<br> =.=--—!'5\2I (:,W “ Ě;- J\-' Ef“
<br> “' 13113 Pšon fil-cová starostka

Načteno

edesky.cz/d/3503418


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz