« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Rozpočet obce na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2020
Echválený gohodkovíf rozpočet Dhce Nalžouioe na rok 2020
<br> příjmy - členění dle paragrafů
<br> 94 hwále ný
<br> rozpočet
<br> -,skutečnoet návrh rozpočet po zmenaoh
<br> 2015 2019 1 1022013 rozpočtu 2020
<br> par,pol.text 9 tis.Kč 1111 daň : příjmů ze závislé činnosti 2 152,0 2 152,0 2 225,2 2 500,0 1112 daň 2 příjmů osmi 5o,o 5o,o 42,9 55,o 1113 daň 2 př.F0 vybíraná 29,sazbou 200,0 200,0 202,2 220,0 1121 daň 2 příjmů práunřckých osob 2 000,0 2 000,0 1 501,2 2 000,0 1122 daň 2 příjmu práv.ooob obce 0,0 335,9 335,9 400,0 1211 DPH 4 100,0 4 100,0 4 135,3 5 000,0 1340 poplatek za líkvldaoí odpadu 440,0 440,0 440,4 500,0 1341 poplatku,' ze psů 13,0 13,0 14,5 15,0 1342 rekreační poplatek 110,0 110,0 21,2 150,0 1343 poplatek za užívání veř,prostr,0,0 0,0 0,2 0,0 1345 ubytovací kapacita 50,0 50,0 12,2 0,0 1351 Správní poplatku,-r 10,0 10,0 9,0 10,0 1352 odvod 2 loterií 50,0 50,0 45,2 50,0 1511 daň z nemovitostí 500,0 500,0 515,0 200,0 4111 neinvestpříjlrangferv 0,0 19,2 19,2 0,0 4112 dotaCe ze atátniho rozpočtu 550,0 232,5 514,5 250,0 4222 dotace KUSK 125,0 125,0 0,0 125,0 2411 záležito5ti pošt 150,0 150,0 122,3 120,0 3314 2111 knihovnické poplatlo,r 0,5 0,5 0,5 0,9 3395 Ostatzákkultury a 500Lpr05tř.0,0 25,4 25,4 0,0 3512 bytové- hospodářstuí 210,0 210,0 553,2 923,0 3513 nebytové ho5podář5t'urí 225,4 225,4 153,2 215,4 3531 veřejné Davětlení 0,0 0,0 0,1 0,0 3532 2111 pohřebníctvi 2,5 2,5 12,5 2,2 3539 komunální služby a územní roz.542,2 1 551,9 1 555,1 0,0 3222 sběr a woz komunodpadů 0,0 0,0 5,3 0,0 3225 2324 odměna EHD—KDM za tř.od pad 150,0 150,0 112,1 150,0 5512 2119 haaiči - příjmy 2 činnosti 10,0 10,0 10,0 10,0 5121 činnoSt místní správy 0,0 0,0 0,4 0,0 5310 2141 obecné P a 12 fiooperacl » úroky 1,0 1,0 1,9 2,0 5330 převodu,:I ULfondům \.r rozpoč,0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 Příimw celkem 12 512,4 12 922,9 12 449,9 14 139,00
<br> Schválený schodkovír rozpočet Dbce Nalžovice na rok 2020 výdaje - členění dle paragrafů
<br> rozpočet schválený po skutečnost návrh rozpočtu...

Načteno

edesky.cz/d/3502269

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz