« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočet 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

95.pdf
Schválený rozpočet obce Hostašovice na rok 2020
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním šll zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových p"ravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> me
<br> Kč
<br> Z toho
<br> Par Po! org.! orgz Název 1111 báň i “příjmů fyzických osob ciácch'á'piátci " 2 900 000.00 1112 Daň Z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000.00 1113 DaňŽZ příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 260 ÚÚÚ-DÚ 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za.obce 30 OOO-00 1211 Daň z přidané hodnoty 6 000 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000.0“ 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000.00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování.sběru,přepravy 360 OOO-00 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 1361 Správní poplatky ? 000.00 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 55 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 4112 Neinv.pňj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrndotačvzta 205 590-00 4215 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000 GCGDG 4216 Ostatní investiční přijaté tfansíery ze stát.rozpočtu 13 000.00,4222 investiční přijaté transfery od krajů 7924030 2310 Pitná voda“ " ' _ ' * 1 100 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1-25 000.00 2419 Ostatní záležitosti spojů 650 000,00 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 3612 Bytové hospodářství 150 000.00 3532 Pohřebnictví 12 500.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000.00 azzz Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a 20 000110 3725 Využívání & zneškodňování komunálních odpadů 110 000.00 6171 Činnost místní správy 40 000.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000.00
<br> PŘÍJMY celkem:
<br> 19 771 240.00
<br> Kč
<br> Z toho
<br> VÝDAJE celkem:
<br> orgz Název
<br> Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 000,00 Silnice 1 300 000...

Načteno

edesky.cz/d/3501244

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz