« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

94.pdf
Obec Hostašovice,IČO 00500725
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Pří'my „ <.>,Par Po! orgl orgz Původní Změna Po změně Název 0000 XXXX XXXXX XXXXX 12 162 300.00 1 015 030,00 13 177 330,00 Bez paragrafu Příjmy celkem 12 162 300,00 1 015 030,00 13 177 330,00 "Výdaje.<.> Par Po! org: argz Původní Změna Po změně Název 3113 XXXX XXXXX XXXXX 17 000 000.00 1 015 030,00 18 015 030,00 Základní Školy Výdaje celkem 17 000 000,00 1 015 030,00 18 015 030,00
<br> Duvodová zpráva k rozpočtovemu opatrení č.14- _ _.Dne 5.11 2019' jsme Obdrzeli od Krajského úřadu MSK Oznámení,že na základě dopisu Ministerstva škcjlsnň,mládeže a ' tělovýchovy byla naší příspěvkové org.ZŠ a MŠ Hostašovice schválena neinvestiční dotace vrámci Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání ve výši 1.015.030,00 Kč
<br> Jedná se průtokovou dotaci.která protéká přes nás jako zřizovatele a peníze musíme ihned odeslat příjemci dotace <.>
<br> Ke schválení zastupitelstvu se předkládá v souladu s š 16 odst.4 zákona 250/2000 Sb.dodatečně <.>
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250í2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 8 ZO-Us Na zasedání dne: 04.12.2019
<br> dne: 04.12.2019 /
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX
<br> X/X

Načteno

edesky.cz/d/3501243


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz