« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Losiny - Podklady pro zpracování výzvy -AZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Losiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Image091219090002.pdf
Elektronický „122019 Certifikát ' : ' ' Jméno : XXXX !,Obec Velke LDS my Vydal : PoslSi ified c.<.> <.>
<br> Rudé armády 321.78815 Velké Losiny \,Plamostdo:13.5.22201-5:10:21+02:00 """" IČ 00303551.DIČ 0200303551.""" podatelna©losiny£z -+420 583 248 422 O oa.OUW- 29 37/2049 Podklady pro zpracování výzvy k předložení cenové nabídky na pronájem restaurace
<br> v Areálu zdraví ve Velkých Losinách
<br> Obec Velké Losiny je výlučným vlastníkem víceúčelové haly Areál zdraví na adrese Velké Losiny,Komenského ul.č.p.698,dále jen „pronajímatel“ <.>
<br> Pronajímatel má záměr přenechat v této budově nájemci do pronájmu část prostor sloužících podnikání,a to restauraci včetně příslušného zázemí s následujícím rozsahem:
<br> - restaurace a kuchyně včetně jejich zařízení a vybavení <,>
<br> — technické zázemí restaurace (úklidová místnost,chodba) <,>
<br> — skladové prostory <,>
<br> - prostory ve společném užívání nájemce a pronajímatele <,>
<br> kdy tyto všechny prostory jsou o celkové výměře 166 m2 <.>
<br> Jedná se o prostory specifikované v grafickém vyznačení v příloze č.1 tohoto materiálu <.>
<br> Prostor sloužící podnikání se dává do nájmu včetně vybavení a zařízení,které je uvedené na soupisu movitého majetku,který tvoří přílohu č.2,tohoto materiálu <.>
<br> Pronajímatel má záměr také přenechat k pronájmu část pozemku p.č.78/1,zastavěná plocha a nádvoří,v k.ú.Velké Losiny,o výměře 30 m2,ke komerčním účelům <.>
<br> 1.Základní podmínky pronájmu:
<br> 1.1 Prostory k pronájmu jsou k dispozici od 1.5.2020 <.>
<br> 1.2 Prostory restaurace — předmět nájmu,budou sloužit pouze pro hostinskou činnost s celotýdenním provozem,a to v součinnosti s provozem sportovní haly.Restaurace bude zajišťovat studenou i teplou kuchyni.Prostory budou provozovány jako nekuřácké <.>
<br> 1.3 Předpokladem vzniku smluvního vztahu je oprávnění nájemce !( podnikatelské činnosti v příslušném oboru na základě živnostenského oprávnění <.>
<br> 2.Další podmínky pronájmu:
<br> 2.1 Zajišťování občerstve...

Načteno

edesky.cz/d/3500401


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Losiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz