« Najít podobné dokumenty

Město Letovice - Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č. 2266/1 v k.ú. Letovice/MLE/10923/19/FO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Letovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

273/2019/2 – mapa
F'JL'llihi'trle' r.1:':|| IEKH Tlak - CÉ-.E-š|III|'r'|£.?EiE tř.-Hu
<br>.*.-g|-rl.1h||fi.—.np:|r.ll:n.cu.:I-i.ul-|"'|E|l".1=ihhú.'|:lrlrlt BE&W
273/2019/1 – záměr
Město LETOVICE
Starosta
Masarykovo náměstí 210/19,679 61 Letovice
<br>
- strana 2 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Č.j.MLE/10923/19/FO
<br> Záměr dispozice s nemovitostí ve vlastnictví města Letovice
<br> Město Letovice vyhlašuje podle § 39,odst.<.> 1 zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích,v platném znění <,>
<br>
· záměr prodeje části pozemku p.č.2266/1 v k.ú.Letovice
<br>
<br> Připomínky nebo nabídky k výše uvedeným záměrům zasílejte písemně na odbor finanční MěÚ Letovice,kde Vám budou případně poskytnuty další informace <.>
(bližší informace poskytne: Ing.Věra Odehnalová,tel.516 482 220,e-mail: mu.odehnalová@letovice.net)
<br>
Vyvěšeno:
<br> Sňato:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
Starosta Mgr.XXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,mob.: XXX XXX 443,e-mail: mu.novotny@letovice.net
Město Letovice tel.: 516 482 252,fax: 516 474 111,e-podatelna: podatelna@letovice.net,adresa DS: kzabc6k
IČ: 00280518,DIČ: CZ00280518,www.letovice.net

Načteno

edesky.cz/d/3500005

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Letovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz