« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Rozpočet obce na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2020
e,: „Ovl_ce*naf*r0k_ Ž—O'ŽČ * paragraf položka paragra' položka
<br> a b PŘÍJMY __ ČÁSTKA.VÝDAJE ČÁSTKA a b
<br> 280 000 Kč 4 000 230 000 Kč 30 000 Kč 500 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč
<br> 19 Kč 7 426 15 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
<br> 5 000 Kč
<br> 2292 5329
<br> 1111
<br> Haberska 2144 5329 Královská
<br> včelaři
<br> 1112 Tisk
<br> 1121 6171 5221
<br> 1113 Při 6171 5222
<br> 1211 6171 5339
<br> 1511 Údržba silnic 2212 5169
<br> 1122
<br> 80 000 Kč 16 000 Kč 24 000 Kč
<br> 3722 5169
<br> í od 1 <.>
<br> 30 000 28 000 Kč 16 500 Kč
<br> 6171 2141 zúroků 3721 5169
<br> 1019 2131 z +sk10 3723 5169
<br> 1340 6171 5191
<br> na 2
<br> 3725 2324 15000 Kč 6171 5162
<br> 1341 ze 6171 5029
<br> 6171 3111 5112 5023 1031 2111 6112 5032
<br> 1361 6171 5021
<br> 1 012 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 15 46 Kč 35 000 Kč 25 000 Kč
<br> í Údržba 68 100 Kč Údržba Požární
<br> 1382 3399 5021
<br> í zeteně 3745 5021 lesa
<br> obce
<br> 4112 Neinvestiční dotace 1031 5021
<br> 5512 5137
<br> 1 333 340 Kč 6171 5153
<br> 6171 5154
<br> osvětlení 3631 5154 6117 5021 6117 5029 6117 5137 6117 5139 6117 5173
<br> 6117 5175
<br> obecní 3745 5156 3745 5169 6171 5139 6171 5137 8 000 Kč 1031 5139
<br> ostatních služeb 200 000 Kč 6171 5169 a udržování 100 Kč 6171 5171 Kč 6171 5161
<br> í dat 1 6171 5168
<br> " - 5 000 Kč 6171 5163
<br> " - 120 Kč 6310 5163
<br> 12 000 Kč 6171 5163
<br> 0 Kč 6171 5136
<br> Věcné dary - XXXXXXX X XXX Kč XXXX XXXX Kulturní a jiné akce (občestven 5 000 Kč 3399 5175 Vítání občánků (dary obyvatele 6 000 Kč 6171 5492 6171 5182 Investiční akce 200 000 Kč 6171 6121 6399 5365
<br> 1 355 470 Kč
<br> „CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE:
<br> * _1 _333 340Kč 1 355 470 Kč
<br> 1ROZDÍL: | -22 130 Kč!
<br> Schodkový rozpočet bude kryt ze zdrojů na běžném účtu obce <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 19122019
<br> Sejmuto z úřední desky: 31.12.2020

Načteno

edesky.cz/d/3498925


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz