« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Program 14. řádného zastupitelstva konaného dne 16. 12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br>
Program 14.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice,které se uskuteční dne 16.12.2019 od 18.00 hod na Obecním úřadu obce Třešovice
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Rozpočet na rok 2020 – projednání a schválení
4.Střednědobý výhled 2020-2023 – projednání a schválení
5.Rozpočtové opatření č.7
6.Projednání dohod o provedení práce pro rok 2020
7.Obecně závazná vyhláška č.2/2019 – místní poplatek ze psů
8.Obecně závazná vyhláška č.3/2019 – systém shromažďování odpadů
9.Obecně závazná vyhláška č.4/2019 – místní poplatek za provoz systému shromaždování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
10.Oznámení o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
11.Projednání žádosti o příspěvek /dar/ na dětský ples ZŠ Cehnice v roce 2020– žadatel SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice
12.Projednání žádosti o finanční příspěvek /dar/ Oblastní charitě Strakonice pro rok 2020
13.Seznámení zastupitelstva s příkazem starostky k inventarizaci ke dni 31.12.2019
14.Ostatní
15.Diskuze
V Třešovicích dne 8.12.2019 XXXX XXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3498921

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz