« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Obecně závazná vyhláška 1/2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška
DhecTřešovíoe
<br> Zastupitelstvo obce Třesovice
<br> Obecně závaaná vyhláška obce č.112016.kterou se stanoví čast spořcčnůho školskiho obvodu mateřske škol-f
<br> Zastupitelstvo obce Třesovice se na svem tasedaní dne 10.11.2015 usnesením 11.mm usnesšo vydat na takíade ustanovení & HEI odst.2 a 3 a & 178 odst.2 písm.:] :ikona i.EEUZOIH Sís.<.> o předškolním.takíadnim.středním,vyšším odborném a t'ínrém vzdělávání [Ekolist-,? zakonl,ve znění potdějších předpisů a usouíadu si 10 písm.dll a „E: 54 odst.2 písm.h) rakona &.11192000 Sb <.>,o obcích lobecní tříteníl se mění ootdělšich předpisů tuto obecné závratnou vyhlášku [dále jen „whiáškaí'k
<br> (1.1 W školských obvodů Na tákladě otevřené doř'utv-rtltnI mezi obcí Cehnise a obcemi Miskovice.Paračow.Kuřimansr,Skály.Jinín,Mííoňowíce a Třesovice omoření spoíečného školského obvodu mateřské show,ie území obce Třešotdce částí školského obvodu Iákladnl skoív a Mateřské !kohr Cehnioe,okres Strakonice :řítené obcí Eehnice <.>
<br> čl.: mamma ustanovení Tato obema xmms vyhláška nabývá.účinnosti patnáctým dnem následujícím po dní jsejsího vyhlásení <.>
<br> rtf-" “"-PH; '.ooeo títešoume,místostarosta ___-—-—-—-—'-"—"'—'_' starostka
<br> Mšeno na úřední desce dne: 211112015 Sejmuto : úřední desky dne: 5.1.2111?
<br> Digitálně podepsal
<br> Jméno: XXXX XXXXXXXXXX
<br> Vydavatel: PostSignum Quamied CA
<br> X,Česká pošta,s.p.[IČ 471145331
<br> Sériové číslo: 2117743,hexadecimálné: 20 50 GF

Načteno

edesky.cz/d/3498911

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz