« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br>
<br> Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br>
<br>
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br>
se koná dne 17.12.2019 od 18:30 hod <.>
<br>
v místnosti kanceláře obecního úřadu
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu zasedání
<br> 4) Rozpočtové provizorium na rok 2020
<br> 5) Koupě pozemků od spol.SUR LIE,a.s.a manželů Knotkových
<br> 6) Oprava podlahy v kulturním domě – rozsah prací a podání žádosti o dotace z
<br> POVV
<br> 7) Schválení přílohy ke smlouvě se spol.ESKO-T s.r.o <.>
<br> 8) Sponzorský dar MŠ Předín
<br> 9) Informace - autobusová zastávka
<br> 10) Různé,diskuse
<br> 11) Závěr
<br>
<br> Bc.XXX XXXXXXX
<br> starosta
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 09.12.2019
Sňato z úřední desky dne: 17.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/3498903

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz