« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o mistním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o mistním poplatku ze psů
OBEC Otěšice Zastupitelstvo obce Otěšice Obecně závazná vyhláška obce č.2/2019 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Otěšice se na svém zasedání dne 18.12.2019 usnesením č.? usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Otěšice touto vyhláškou zavádí mistni poplatek ze psů (dále jen „p0platek").(2) Správcem poplatku je obecní úřad obecní úřad Otěšice
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatnik").1 (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
<br> č|.3 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkově povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tři měsícu,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik svě poplatkově povinností (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.(3) V ohlášení poplatník uvede3
<br> a) jméno,popřípadě jména,a přijmení nebo název,obecný identifikátor,byl—li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejim jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) <.>
<br> 1 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 2 odst.2 zákona o místních poplatcích 35 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> c) další údaje rozhodně pro stanovení poplatku,zejmena stáří a počet držených psů,včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku <...

Načteno

edesky.cz/d/3497866


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Otěšice
15. 07. 2020
13. 07. 2020
13. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz