« Najít podobné dokumenty

Obec Vítězná - Rozbor pitné vody z 9. 12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítězná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Vodovody a kanalizace Trutnov,a.s.tel.499841582,mobil:?31450018
<br> nábřeží Václava Havla 19,541 01 Trutnov „a “ e-mail:hydrolah©vaktu.cz IČO: 60108711,DIČ: C260108711 TRUTNOV & : www.vaktu.cz
<br> ©; HYDROLAB List č.: 1 f 1 % Kladská ul <.>,Bohuslavice nad Upon,541 03,Trutnov 3 ZAR? zkušební laboratoř č.1456 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISOIIEC 170252005 "W=-* *“ L 1450 „,Protokol o zkouskach č.2114/19/PV Zadavatel rozboru: IČO: 278432 ObecIVítěgná DIČ: Kocleřov c.123 Smlouva o dílo č.2!2013fLab.544 62 Vít zná Číslo vzorku: 2274 Materiál: pitná voda Místo odběru: Vitčzná,Hájemstvi čp.33,HZS,kuchyň v h1.budově (zdj Hájemství) Datum a čas odběru: 9.12.2019 9:30 Typ odběru: bodový Datum příjmu: 10.12.2019 Odběr provedl: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Datum provedení zkoušek od - do: XX.12.2019 - 13.12.2019 Odehráno dle SOP: SOP V1 (A) Typ rozboru: mikrobiologický
<br> Terénní měření -
<br> _n Inna help Radmila Výsledek 7kušehan£mdn I,i mit “IPM Teplota oC 12,0 N Chlór volný mgfl <|).05 sop cnzs (ČSN 100 ?393-2) A 0,30 MH V Chlór celkový aktivní mg/l <l),l]5 301> CH25 (ČSN ISO 7393—21 A
<br> Mikrobiologické a biologické
<br> ] im,“ VIN Kolif'ormní bakterie KTJIIOOml 0 50? MB? (ČSN EN 150 9308-1) A () MH V Eseherichia coli KTJ! l OOml 0 XXX MBT (ČSN EN XXX XXXXX) A () NMH V Enterokoky KTJ! [ 00ml 0 sop MBJ (esn iso 2899-21 A o NMH V Počty kolonií při 360C KTJKml 7 SOP M34 (ČSN EN ISO 6222) A 40 DH 0-21 V Počty kolonií při 22 ÚC KTJIml 10 50? M54 (ČSN EN ISO 6222) A 200 DH MJ V
<br> Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl.MZd č.252f2004Sb.ve znění pozdpředpisů <.>
<br> Odběr vzorku provedený zkušební laboratoří je dokumentován v Protokolu o odberu <.>
<br> Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkoušená—ho vzorku.Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukován jinak než celý <.>
<br> Interpretace výsledků:
<br> Výsledek rozboru je porovnáván s limitní hodnotou vyhlášky MZd č.25212004...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítězná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz