« Najít podobné dokumenty

Obec Babice - Rozpočtové opatření č. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Babice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 6 rekapitulace
Rozpočtové opatření č.6/2019 - rekapitulace
<br> rozpočet 2019 v tis.Kč
<br> vvv
<br> fm.prostředky na bez.učtech
<br> česká spořitelna
<br> 27 807 037,63 KČ
<br> podúčet 35 Cs
<br> 771 038,25 Kč
<br> sociál.fond
<br> 129 345,50 Kč
<br> Komerční banka
<br> 294 066,00 Kč
<br> ČNB
<br> 7 556 163,78 Kč
<br> celkem.f|n.prostř.na běž.účtech
<br> 36 557 651,16 Kč
<br> v tis.Kč
<br> 36 558
<br> říjmy
<br> 40 646
<br> 'daje
<br> 32 279
<br> financování
<br> 8 367
<br> zůstatek fin prostředků ke 31.12.2019
<br> 44 925
<br> Schváleno na jednání zastupitelstva obce Babice dne 16.12.2019 usnesením č.13/8/2019 <.>
<br> Vyvěšeno dne: 20.12.2019
<br> Sňato:
RO č. 6 výdaje
Rozpočtové opatření č.6/2019
<br>,Schválený Rozpočet
<br> Para VYDAJE rozpočet 2019 R0 č.6 po
<br> v tis.Kč změnách
<br> 2212 silnice 7000 -600 400 2219 chodníky 2520 -400 1120 2292 dopravní obslužnost 180 180 2310 pitná voda 10 10 2321 odvádění a čištění odp.vod 100 -40 60 31 11 předškolní zařízení 1095 1095 odpisy MŠ 251 251 3111 investiční akce MŠ 0 650 31 11 průtokový transfer MŠ 469,3 938,6 31 13 průtokový transfer ZŠ 45,9 45,9 3113 základní škola - provoz 2738 2738 3113 neinv.příspěvky zřízeným PO - odpisy 529 529 3113 investiční akce zs 1911 1911 3143 školní družiny a kluby 220 220 3314 knihovna 724 724 3316 vydavatelská činnost -75 0 3319 kultura 3250 3250 3341 rozhlas 50 50 3349 ostatní záležitosti sděl.prostředků 120 24 144 3399 zál.ku|tury-spo|.a soc.komise 170 170 3419 tělothovná činnost j.n.344 344 3421 využití volného času dětí a mláděže 300 55 355 3429 ostatní zájm.činnost a rekreace 626 626 3612 bytové hospodářství 200 -500 200 3613 nebytové hospodářství 200 350 3631 veřejné osvětlení 1450 -700 750 3632 pohřebnictví 100 100 3635 územní plánování 100 -100 0 3636 územní rozvoj 7 7 3639 komunální služby a územní rozvoj 8500 500 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 28 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 800 950 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 750 35 785 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2900 3150 4359 Ostatní služby a činnost v oblasti sociáln 2477 2477 5212 Ochrana obyvatelstva 1 1 5272 činnost orgánů krizového řízení 100 -70 30 5512 Požární ochrana 482 592 6112 Zastupitelstva obcí 1500 1500 6117 Volby do evropského parlamentu 42 42 6113 Volby do zastupitelstva kraje 0 6171 místní správa 3000 3000 6310 služby peněžních ústavů 20 25 6320 pojištění majetku 200 200 6330 převody vlastním fondům v rozp.1000 1000 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 -100 731 6409 příspěvky MAS a ost.50 50 \ CELKEM 47011,3 -2425,1 322795
<br> \ Schváleno na jednání zastupitelstva obce Babice dne 16.12.2019 usnesením č <.>,13/8/2019 <.>
<br> ! Vyvěše...
RO č. 6 příjmy
Rozpočtové opatření č.6/2019
<br> Fm Poloz PŘÍJMY 33333 ROč s “"P“"
<br> 2019 v tis.Kč ' "“ "“"“" 1111 daň z příjmů fyz.o.ze záv.č.7000 7000 1112 daň z příj.fyz.os.ze svč 150 150 1113 daň z příj.fyz.osob z kap.výnosů 500 565 1121 daň z příjmů právnických osob 5000 5100 1122 daň z příjmů pr.osob za obce 250 581 1211 DPH 12000 12000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdniho fondu 100 100 1361 správní poplatky 20 20 1340 poplatek za komunální odpad 800 800 1341 poplatek ze psů 18 18 1343 poplatek za užívání veř.prostranství 5 5 1381 Daň z hazardních her 500 500 1511 daň z nemovitostí 1500 1500 2460 splátky půjček soc.fondu 1 1 4111 neinvestiční příj.transfery v VPS 0 29 4112 neinv.přijaté dotace ze SR souhrn 821 844.8 4116 neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 198 89,8 1007.1 4121 neinv.přijaté dotace od obci 50 68 4122 nelnvestlční přijaté transfery od krajů 45,9 662,9 4216 ost.investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu 2621,3 Daňové příjmy 28913 135,7 33573.1 2310 pitná voda 0 2321 2132 pronájem kanalizace a ČOV 300 301.8 3111 2122 nařízený odvod přísp.organizace MŠ 251 251 3113 2122 nařízený odvod přísp.organizace ZŠ 529 529 3319 kultura 220 -40 180 3314 2111 příjmy za služby 20 20 3316 Vydavatelská činnost 5 5 3341 sdělovací prostředky 2 3 3349 ostatní zál.sděl.prost-zpravodaj 15 25 3421 využití volného času dětí a mládeže 40 53 3429 2132 nájem domek u přívozu 80 7 110 3612 2132 bm/é hospodářství-nájmy 350 90 440 3612 2111 platby za plyn a stočné - byty na ZŠ 90 -20 70 3613 2132 příjmy : pronájmu nebyt.prostor 445 90 595 3632 2139 pronájem hrobového místa 40 40 3632 pohřebnictví 10 18 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 20 20 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků (buňky) 27 47 74 3639 2222 ostatní příjmy z ňn.vypořádání předch.let 0 3639 3111 prodej pozemků 100 100 3722 2111 sběr a svoz komunálních odpadů 15 15 3723 2111 sběr a svoz ostatního odpadu 300 300 3745 péče o vzhled obci a veř.ze|eň 10 17,5 33,5 4359 2132 nájmy DPS 185 185 2111 služby 46...

Načteno

edesky.cz/d/3496471

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Babice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz