« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení SVS _č. j. SVS_2019_151645-G ze dne 16.12.2019 o MVO k prevenci SLAK (PDF, 272 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 272 KB)
Bankovní spojení: ČNB 4221011/0710
IČ: 00018562
<br>
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
<br> Slezská 100/7
120 00 Praha 2
<br> Č.j.: SVS/2019/151645-G
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br>
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení
§ 54 odst.2 písm.c) veterinárního zákona nařizuje z důvodu hrozby nebezpečí zavlečení nebo rozšíření
původce nákazy zvířat a nemoci přenosné ze zvířat na člověka či zdravotně závadných živočišných
produktů a krmiv ze zahraničí (opatření k veterinární ochraně státního území),a to slintavky a kulhavky <,>
jejíž primární ohniska jsou vyhlášena na území Turecka,v souladu s ustanoveními vyhlášky č.389/2004
Sb <.>,o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky
č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
člověka,ve znění vyhlášky č.356/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanoveními
vyhlášky č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze
zvířat na člověka,ve znění pozdějších předpisů,tato
<br>
mimořádná veterinární opatření:
<br>
Čl.1
<br>
(1) Chovatelé hospodářských zvířat,která jsou vnímavá na slintavku a kulhavku musí zajistit,aby do
hospodářství nevstupovaly osoby a nevjížděly dopravní prostředky,které jsou důvodně podezřelé
z kontaminace slintavkou a kulhavkou tím,že se posledních 28 dnů pohybovaly v oblasti s výskytem
slintavky a kulhavky <.>
<br> (2) Chovatelé hospodářských zvířat,která jsou vnímavá na slintavku a kulhavku umožní vstup osob
a vjezd dopravních prostředků uvedených v odstavci 1 pouze pokud
<br>
a) osoba provede důkladnou osobní hygienu,dezinfekci obuvi a použije jednorázový ochranný
oblek a
<br>
b) d...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz