« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí tiskového oddělení v odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 224 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 224 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo vedoucího/vedoucí tiskového oddělení
v odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/84/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 20.12.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oboru služby 26.Systém
<br> veřejné správy a všeobecná vnitřní správa <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.2.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - Koordinace práce tiskového oddělení
<br> - zajišťování komunikace ministerstva prostřednictvím médií k veřejnosti
<br> - informování v tiskovém servisu na webu ministerstva o materiálech předkládaných
<br> vládě i o novinkách v legislativě
<br> - organizace tiskových konferencí
<br> - koordinace při zajišťování a zpracování veřejných vystoupení ministra a koordinace
<br> přípravy pracovních podkladů pro jeho jednání
<br> - analýza denního tisku a ostatních médií
<br> - odpovídá na dotazy novinářů (písemné,audio,video)
<br> - pravidelné vydávaní newsletteru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen
<br> „žádost“) podané ve lhůtě do 30.12.2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adre...

Načteno

edesky.cz/d/3496361

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz