« Najít podobné dokumenty

Město Nové Město na Moravě - Informace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko o rozpočtovém provizoriu na rok 2020 schváleného předsednictvem dne 19.12.2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Město na Moravě.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

447-1.pdf
Rozpočtové provizorium na rok 2020
schválené předsednictvem SVK dne 19.122019
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ve smyslu zákona 250/2000 Sb.přijalo rozhodnutí,aby
se po určitou dobu,nejdéle po období I.Q 2020,Svaz vodovodů a kanalizací Zd‘ársko řídil
pravidly rozpočtového provizoria,tj.čerpání je povoleno ve výši 50% výdajů k loňské
skutečnosti,mimo investičních nákladů,které mohou být čerpány neomezeně <.>
<br> V elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách: svkzdarsko.cz <,>
v dokumentech.Možnost nahlédnout do listinné podoby v kanceláři SVK Zcl‘ársko <.>
<br> Žďár nad Sázavou 19.12.2019
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
předsedkyně SVK Zďársko
<br> Svaz vodovodů a kanalizací
® Zďársko
<br> Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou
<br> J 9.12.2019
<br> ‘yvěšeno dne
cjrnuto dne
<br>
<br> S‘Ik Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2,597 07 Žďár nad Sázavou
<br> Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje,že schválené rozpočtové
provizorium na rok 2020 je zveřejněno v e1ekonické podobě na webových stránkách svazku
www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty (až do zveřejnění schválení rozpočtu).Uvedené
dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři $VAK Zd‘ársko,Vodárenská 2 <,>
591 01 Zďár nad Sázavou <.>

Načteno

edesky.cz/d/3495172


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Město na Moravě      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz