« Najít podobné dokumenty

Město Prachatice - Oznámení - informace k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Prachatice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - informace k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2020
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br>
<br>
Územní pracoviště v Prachaticích
Vodňanská 376,383 01 Prachatice
Oddělení majetkových daní
<br> Tel.: 388 371 111
E-mail: podatelna2209@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 56hn5rw
<br>
<br>
<br> Informace k XXXX z nemovitých věcí
<br> na zdaňovací období roku XXXX
<br>
<br> údaje k XXXX z pozemků
<br> Upozorňujeme,že v níže uvedených katastrálních územích byla provedena v průběhu roku 2019
obnova katastrálního operátu nebo pozemková úprava <.>
<br> Obnova katastrálního operátu
byla provedena na části k.ú.Lenora - 679950
<br> Komplexní pozemkové úpravy
byly dokončeny v níže uvedených k.ú.:
<br>
Březovník 1 930423 Hájenky 930491
<br> Březovník 2 930431 Mojkov 629324
<br> Dolní Chrášťany 642959 Mýtina u Želnavy 930482
<br> Dvorec u Dubu 633216 Němčice u Netolic 689777
<br>
<br> _____________________________________________________________________________
<br> Od roku 2020 se v těchto katastrálních územích u pronajatých nebo propachtovaných pozemků <,>
dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci,které byly převedeny do parcel katastru,stává
poplatníkem daně vlastník nově vzniklých parcel <.>
Vlastníkům těchto pozemků vzniká na zdaňovací období roku 2020 povinnost podat daňové
přiznání za nově vzniklé parcely (ev.výměry) pozemků bez ohledu na to,zda jsou i nadále
pronajaty nebo propachtovány nejpozději do 31.ledna 2020 <.>
<br>
<br> Na základě změny oceňovací vyhlášky nedochází od 1.ledna 2020 v katastrálních územích
místně příslušných k ÚP v Prachaticích k žádné změně průměrné ceny zemědělské půdy <.>
<br>
<br>
<br> údaje k XXXX ze staveb a jednotek
<br>
Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:
<br> - budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u
budov,které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K),s výjimkou garáže;
<br> - u garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů (L) a u zdanitelných je...

Načteno

edesky.cz/d/3494803

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Prachatice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz