« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Rozpočtové opatření č. 10/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 10/2019
Obec Nalzovnce.ICD 00202312
<br> KEU-1 1.0.0UŘWO
<br> Rozpočtové zmený 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.1002019
<br> 255I00i1e|5rvu předložený ke schválení ůpravý rozpoctu <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmý XXX XXX XXXXX “XX Původní zmena Po zmene Název XXXX XXXX XXXXX: xxxxx 4 000 000.00 040 000.00 5 040 000.00 Převody vlaetnlrn fondům v rozpočtech Fřljí'ný celkem 4 ono ooo.oo' eno ooopo 4 eau ooooo ltíýtzlelje __ XXX XXX orgž org-X Původní Entente Pozměně Název XXXX XXXX XXXXK XXXKX 3 000 000.00 1.00 000 00 000 000.00 Silnice 3512 XXXX XXXXX xxxxx l 250 000.00 80 000.00 1 330 000.00 Bytové,hospodářství STEP: xxxx XXXXX xxxxx 040 000.00 15 000.00 055 000.00 Sběr a ovoz komunálních odpadů 0330 xxxx XXXXX XXX:-:?: 4 000 000,00 000 000.00 4 E500 000.00 Převody vlasmím fondům v rozpočtech 1|ul'jl'tlaje celkem 9 000 000.00 -1 315 000.00 ? TIE 000.00 Financování XXX XXX orgl org-X Původní Emena Po změně Názov XXXX XXXX! KXXXX XXXXX 014 050.00 -1 0:10 000.00 '.3-10 100.00 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 514 350.00 -1 055 000.00 -1 340 150.00
<br> Důvodova zprava It rozpočtovému opatření 0.10
<br> 'v' souladu s uotanovením & 15 zákona 02500000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů doide |< rozpočtovemu opatření v případě zmen rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.zmena ohiemu neco přesuný mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno ucnecením: ?52010
<br> Zpracovat Švegtová Hana
<br> Na zasedání tlne: 12.12.2019
<br> 000111122019

Načteno

edesky.cz/d/3494101


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz