« Najít podobné dokumenty

Obec Nezdice - Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezdice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2020
Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2020 - závazné ukazatele
376 000 Kč
<br> 150 580 Kč
<br> 526 580 Kč
<br> třida 1
třida 1
třida 1
třida 1
třida 1
<br> 2141
2310
3399
3612
3613
3632
3725
6171
6310
<br> 4112
4213
<br> 2141 10 000 Kč 10 000 Kč
2212 230 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč
2221 8 000 Kč 10 000 Kč
2310 140 000 Kč 102 000 Kč
2321 100 000 Kč 50 000 Kč
311x 20 000 Kč 20 000 Kč
3311 10 000 Kč 10 000 Kč
3312 20 000 Kč
3314 18 000 Kč
3316 100 000 Kč
3319 8 000 Kč
3322 112 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
3326 10 000 Kč 5 000 Kč
3341 10 000 Kč 6 500 Kč
<br> 6 000 Kč
900 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
<br> 3419 10 000 Kč 10 000 Kč
3421 20 000 Kč
3429 30 000 Kč 7 000 Kč
3612 3 000 Kč 1 000 Kč
3613 800 000 Kč 700 000 Kč
3631 40 000 Kč 10 000 Kč
3632 35 000 Kč 3 500 Kč
3636 20 000 Kč
372X 232 000 Kč 5 000 Kč
3745 130 000 Kč 10 000 Kč
4351 5 000 Kč 5 000 Kč
5213 5 000 Kč
5311 Přestupková komise Město Přeštice 1 000 Kč
5512 4 000 Kč
6112 475 000 Kč
6171 414 000 Kč 2 000 Kč 8 500 Kč
6310 3 000 Kč
6320 31 677 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let - vratka volby 2019 13 841 Kč
<br> 3 974 518 Kč 450 000 Kč 1 297 000 Kč 78 500 Kč
<br> 8115
8124 Úhrada úvěru nákup hostince
<br> Rozpočet na rok 2020 je sestaven jako přebytkový <.>
<br> 265 850 Kč
<br> 183 580 Kč
<br> 449 430 Kč
<br> Plán oprava a investic v roce 2020
Opravy
<br> 50 000 Kč
<br> 102 000 Kč
<br> 50 000 Kč
<br> 50 000 Kč
<br> oprava obecního hostince 300 000 Kč
<br> oprava pomníku 5 000 Kč
<br> oprava místního rozhlasu a osvětlení 16 500 Kč
<br> opravy dětského hřiště 7 000 Kč
<br> drobné opravy na hřbitově 3 500 Kč
<br> 701 000 Kč
<br> 10 000 Kč
<br> opravy techniky v kanceláři OÚ 2 000 Kč
<br> Celkem 1 297 000 Kč
<br> Investice
<br> místní komunikace 100 000 Kč
<br> areál kostela sv.Prokopa 50 000 Kč
<br> areál obecního hostince U Trnků 300 000 Kč
<br> Celkem 450 000 Kč
<br> Schváleno:
<br> Návrh rozpočtu v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní,I.patro OÚ Nezdice,v úředních hodinách <.>
<br> Příspěvek na ...

Načteno

edesky.cz/d/3493546

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezdice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz