« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami - elektronická úřední deska (PDF, 205 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 205 KB)
Ministerstvo zemědělství Č.j.57117/2019-MZE-15121
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o zveřejnění
<br> • Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných
v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky
<br> • Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných
v části mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky
<br> • Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných
v části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky
<br> k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění
připomínek
<br>
<br> Podle § 24 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady
plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.Součástí přípravných prací k těmto
plánům je podle § 25 odst.1 písm.a) bodu 3 vodního zákona zpracování a zpřístupnění
předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro
aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti <.>
<br> V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů,se zveřejňuje předběžný přehled
významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí
Labe/Odry/Dunaje na území České republiky od 20.prosince 2019 po dobu 6 měsíců
(do 22.června 2020) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu
zemědělství,Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců
povodí,a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách <.>
<br>
<br> Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami je dostupný
- v listinné podobě na adrese: Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> Informační místnos...

Načteno

edesky.cz/d/3492608

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz