« Najít podobné dokumenty

Obec Lenešice - Rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lenešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2020
<br> organizace: Základní škola Lenešice,okres Louny
<br> Náklady - účtová třída 5 Kč
<br> 50 spotřebované nákupy 2 381 000
<br> 51 služby 1 014 000
<br> 52 osobní náklady 16 237 724
<br> 53 daně a poplatky 0
<br> 54 ostatní náklady 30 000
<br> 55 odpisy,rezervy a opr.položky 30 000
<br> 56 finanční náklady 0
<br> 57 náklady na transfery 0
<br> 59 daň z příjmů 0
<br> Celkem náklady 19 692 724
<br> Výnosy - účtová třída 6 Kč
<br> 60 výnosy z vlastních výkonů a zboží 800 000
<br> 64 ostatní výnosy 200 000
<br> 66 finanční výnosy 0
<br> 67 výnosy z transferů 18 692 724
<br> Celkem výnosy 19 692 724
<br> Sestavil XXXXX XXXXXXXX
<br> Schválil Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele
<br> www.ou-lenesice.cz v době od 26.11.2019 do 12.12.2019
<br> Rozpočet schválen v ZO dne 12.12.2019
<br> Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele
<br> www.ou-lenesice.cz dne 19.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/3491373


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lenešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz