« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Záměr prodeje majetku JČK.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje majetku JČK.pdf
Jihočeský kraj
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,PSČ 370 76,IČO 70890650
<br> v souladu s ust.& 18 z.č.129/2000 Sb <.>,o krajích v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr
<br> prodeje
<br> - dílu „b“ o výměře 2 m2,odděleného na základě geometrického plánu č.43 — 44/2019 ze dne 2.8.2019 : pozemkové parcely katastru nemovitostí č.1233/1,ostatní plocha,ostatní komunikace,která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice vkatastru nemovitostí na listu vlastnictví č.46 pro obec Čestice a k.ú.Počátky u Volyně nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti,kdy poplatníkem
<br> daně : nabytí nemovitých věcí bude kupující <,>
<br> K předmětným nemovitostem ve vlastnictví Jihočeského kraje,jehož orgány sídlí U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,PSC 370 76,IČO 70890650,má právo hospodaření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,p.<.> o Jihočeského kraje,která sídlí vČeských Budějovicích,ul.Nemanická 2133/10,IČO 709 71 641 <.>
<br> Záměr Jihočeského kraje prodat výše uvedené nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce Městyse Čestice po dobu 30 dní,aby se k němu mohli případní zájemci vyjádřit a ředložit své nabídk o bně v odatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru do ra a ilničního h 'ř tví nebo zaslat ísemně oštou <.>
<br> „7 /2,Žďf?
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Zpracovala: Petrášková
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHD A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav Ganton! Výmnrupmzly lomnpozonvm Cim-tuni Výrnlfllilm'f mmm-ku Typu-voy Způl M&M mtm : memu or:-01 anpfcdúzizpoantu Canonu Vymendilu memu pu: alum !mwi pneu:—m Způwnvwm Znam-111mm výměr mutmúmv vhstnlctyi diu na m2 ! I'll m,;;:321" Quarz hu m,5311 s 90 zahrada 5371 6 51 zahrada 0 _ 01.03 49 zast.pl.53% 2 5311 257 47 0 123311 45 2 h : 49 123371 1 66_ď;£,;_;,123311 1 “má,—lh 0 B 64 B 64
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ)...

Načteno

edesky.cz/d/3491023


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz