« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 1,1 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecně závazné vyhlášky obce Vrbčany o místním poplatku ze psů
<br> OBEC Vrbčany Zastupitelstvo obce Vrbčany Obecně závazná vyhláška obce Vrbčany č.312019,o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany se na svém zasedání dne 17.12.2019 usnesením č.Tl2019_12 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisu,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> (1)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3) (4)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Vrbčany touto vyhláškou zavádí mistni poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je obecní úřad Vrbčanyí <.>
<br> čl.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).1 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 30
<br> dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.ůhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> V ohlášení poplatník uvede3
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> 1 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 2 odst.2 zákona o místních poplatcích 3 ;,14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (5)
<br> (5)
<br> (1)
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytov...

Načteno

edesky.cz/d/3489873


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz