« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Usnesení z veřejného zasedání konané 17.12.2019 461,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 7.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 17.12.2019 od 18:00 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Urbana a paní
<br> Nikolu Nedvědovou a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo rozšířený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtové opatření č.6/2019
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.6/2019 (viz příloha) <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Plán inventur za rok 2019 a stanovení inventarizační komise
<br> Zastupitelé obce Vrbčany projednali a schválili plán inventur za rok 2019 a
<br> inventarizační komisi (viz příloha) <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vrbčany za
<br> rok 2019
<br>
<br> Zastupitelé obce Vrbčany byli seznámeni se zápisem z dílčího přezkoumání
<br> hospodaření obce Vrbčany za rok 2019 a berou ho na vědomí <.>
<br> 6) Cena stočného pro rok 2020 za vypouštění odpadních vod do veřejné
<br> kanalizace obce Vrbčany
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo výši stočného na rok 2020,a to ve výši
<br> 1 310 Kč/rok/osobu a dále 1 310 Kč/rok/nemovitost pouze na rekreaci.Vystavená
<br> faktura bude v lednu 2021 se splatností 15 dní <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Projednání Střednědobého výhledu obce Vrbčany na léta 2020 ...

Načteno

edesky.cz/d/3489872

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz