« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Tošanovice - 15/2018 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: Dip/li „ *
<br> Ministerstvo financí
<br> XCRGBA1A /B1A (01012017/01012017)
<br> FIN 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX lČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název & Sídlo Účetní ledmtkyi Sdružení obcí povodí Stonávky
<br> č.p.250 __ 739 53 Třanovice
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU _a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 988 000,00 2 015 500,00 1 998 809,00 202,31 99,17 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 988 000,00 2 115 500,00 2 098 809,00 212,43 99,21 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 565 000,00 565 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 565 000,00 565 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 600,63 60,06 60,06 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 600,63 60,06 60,06 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 101 100,00 100 313,68 501,57 99,22 6409 Ostatní činnosti j.n.20 000,00 101 100,00 100 313,68 501,57 99,22 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 574 000,00 2 782 600,00 2 199 723,31 139,75 79,05
<br> 50512018 11h16m56s
<br> strana 1 / 12
<br> Licence: D1QM
<br> \:
<br> ||.ROZPOCTOVĚ VÝDAJWE;
<br> ÍČQRGB/HA /B1A (01012017/010120717)
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách VýsledeTod počátku roku % RS 'víRýu a b 1 _ 2 3 » _ _ 3319 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.26 000,00 25 588,00 ****** 98,42 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 15 000,00 14 580,00 145,80 97,20 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.polzaměstnan 6 000,00 4 578,00 ****** 76,30 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 2 193,00 ****** 73,10 3319 5139 Nákup materiálu j.n.55 000,00 55 000,00 55 005,00 100,01 100,01...
bez názvu
1
<br>
Návrh
<br> Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017
<br>
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br>
Sdružení obcí povodí Stonávky hospodařilo v roce 2017 dle rozpočtu,který byl schválen dne 14.2.2017 <,>
<br> kdy příjmy rozpočtu byly schváleny v částce 1 574 000,- Kč,a výdaje v částce
<br> 1 196 000,- Kč,financování -378 000,- Kč <.>
<br>
<br> Během roku 2017 přijal sněm starostů Sdružení obcí povodí Stonávky 4 rozpočtové opatření.Těmito
<br> rozpočtovými opatřeními se zvýšil celkový objem rozpočtu.Příjmová část se zvýšila na 2 782 600,- Kč a
<br> výdajová část na 2 983 300,-Kč <.>
<br>
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění
<br> k 31.12 <.>
<br> % plnění
<br> k uprav.rozp <.>
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 0 0 0 0
<br> Třída 2 - Nedaňové
<br> příjmy
<br> 586 81 667 101 15
<br> Třída 3 – Kapitálové
<br> příjmy
<br> 0 0 0 0
<br> Třída 4 – Přijaté
<br> transfery
<br> 988 1128 2116
<br>
<br> 2099 99
<br> Příjmy celkem 1574 1209 2783 2200 79
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 1196 1787 2983 1598 54
<br> Třída 6 – Kapitálové
<br> výdaje
<br>
<br> Výdaje celkem 1196 1787 2983 1598 54
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
<br> Třída 8 - Financování 72 578
<br>
<br> 650
<br>
<br> 602 93
<br> Přijaté úvěry a půjčky
<br> Uhrazené splátky NFV 450 0 450 0 0
<br>
<br> Nedaňové příjmy tvoří příjmy za poskytování služeb a příjmy z úroků <.>
<br> Přijaté transfery- neinvestiční tvoří transfery z rozpočtu MsK projekt POV <,>
<br> transfery od obcí na projekty Beskydská e-trasa,Život psaný tradicí a
<br> Kompostery
<br> Běžné výdaje zahrnují zejména plnění projektu POV Poradenství,projektu Beskydská e-trasa,projektu
<br> Život psaný tradicí a projektu Kompostery <.>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby jsou obsaženy v příloze ( výkaz FIN 2 – 12 )
<br>
<br>
<br> 2
<br>
2) Hospodářská činnost...

Načteno

edesky.cz/d/3488634

Meta

Rozpočet   Pronájem   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz