« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení provozu a podpory aplikací, v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 229 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 229 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení provozu a podpory aplikací <,>
<br> v odboru informačních a komunikačních technologií
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/83/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 18.12.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení v oboru služby 28 <.>
<br> Informační a komunikační technologie <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.2.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních
<br> systémů veřejné správy <,>
<br> • vedení oddělení provozu a podpory aplikací:
<br> o řízení a kontrola externích pracovníků pro dodávky služeb
<br> o řízeni a definice požadavků na SLA
<br> o řídi ITSM manažera
<br> o odpovědnost za zajištění maitenance a podpory dodavatelů a výrobců
<br> o dohled nad fungováním HelpDesku MZe
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen
<br> „žádost“) podané ve lhůtě do 15.1.2020,tj.v této lhůtě
<br>
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické podobě pod...

Načteno

edesky.cz/d/3487678

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz