« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: nástavba a modernizace bytového domu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-15378.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 18.12.2019
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/15378/19/DaZe
<br> Č.J.: UMO2/21414/19
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 18.12.2019
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> zemanovad@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Oznámení je v souladu s ustanovením s § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád)
<br> Doručován formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Do Zámostí 340/4,Černice,326 00 Plzeň 26 <,>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Do Zámostí 340/4,Plzeň 8-Černice,326 00 Plzeň 26 <,>
<br> které zastupuje XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Nová Jezná 41,Úlice,330 33 Město Touškov
<br> (dále jen "stavebník") dne 06.09.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> nástavba a modernizace bytového domu
<br> Plzeň,Mikulášská 1 x Železniční 2,Rejskova
<br>
<br> na pozemku st.p.1037/1,1037/2,parc.č.1037/4,5377 v katastrálním území Plzeň.Uvedeným dnem
<br> bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Objekt BD Železniční – Mikulášská
<br> - 1.pp – parkovací stání
- 1.np – nebytové prostory
- 2.np – 7.np – bytové jednotky
- Objekt BD má 7 nadzemních podlaží + 1 podzemní podlaží.V 1.np se nachází vstup do BD <,>
<br> nebytové prostory se samostatnými vstupy,průjezd do vnitrobloku (venkovní parkovací stání).Od
<br> 2.np jsou v celém objektu navrženy bytové jednotky (1kk,2kk,3kk).Ve středu objektu je navržena
<br> centrální chodba se schodištěm a výtahem.Na chodbu navazují 2 vnitřní chodby (na každou stranu
<br> jedna),ze které jsou vstupy do jednotlivých bytů.Vedle schodiště na jihozápadní straně objektu na
<br> každém podlaží jsou navrženy komory pro jednotlivé byty <.>
<br> - Dispozičně jsou všechny byty téměř shodné.Dispoziční řešení každého bytu obsahuje předsíň <,>
koupelnu s WC,obytný prostor,šatnu ...

Načteno

edesky.cz/d/3487498

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz