« Najít podobné dokumenty

Obec Hořiněves - 14.10.2013 - Zápis 21.zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořiněves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
21.zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 30.9.2013 <.>
<br>
Přítomni: XXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXX,XXXXX XXXXX <,>
XXXXXXXXX XXXXXX
Dostavil se později: XXXX XXXXX
Omluveni: XXXXX XXXXXXXXX
Hosté: dle prezenční listiny
<br> Začátek jednání: XX,30 hod <.>
Starostka obce paní XXXX XXXXXXXXX přivítala přítomné v sále a zahájila zasedání,konstatovala,že
zastupitelstvo je usnášení se schopné.Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno <.>
<br>
Program zasedání:
1.Zahájení jednání,volba orgánu zasedání,schválení návrhu
<br> programu zasedání
2.Kontrola plnění rozpočtu 1-9/2013
3.Návrh na schválení rozpočtových opatření č.3/2013
4.Návrh na vydání Čestného uznaní In memoriam
5.Návrh na vyhodnocení vyhlášeného záměru č.1\2013
6.Žádost o.s.Obecný zájem o předfinancování projektu na vybavení
<br> pečovatelské služby
7.Žádost Města Smiřice o finanční příspěvek na rekonstrukci objektu
<br> čp.17 ve Smiřicích pro potřeby OO PČR
8.Žádost Obce Všestary o poskytnutí příspěvku na žáka plnící
<br> povinnou školní docházku ve škole zřizované Obcí Všestary
9.Návrh na schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IP-12-
<br> 2004651/VB/01 Hořiněves
10.Projekt zateplení a výměna zdroje tepla ZŠ Hořiněves
11.Projekt : „Meziobecní spolupráce“
12.Návrh na schválení DPP
13.Žádost Římskokatolické farnosti Holohavy o finanční příspěvek
14.Info: Chodník Žíželeves,zateplení Oú,Kronika Jeřičky,bytovky
<br> výměna stoupaček
15.Diskuse,závěr
<br>
Starostka požádala o doplnění a schválení programu jednání.Nikdo z přítomných program
nedoplnil,zastupitelé program schválili.Dále bylo schváleno,že diskuse bude probíhat ke
každému bodu jednotlivě.Zápis z 20.zasedání byl ověřen,byl vyložen a tím je považován za
schválený <.>
<br>
Průběh jednání:
1.Starostka podala návrh: zapisovatel: H.Pavlíková,ověřovatelé: O.Rejfek a
<br> J.Hušek,návrhová komise - M.Novák,J.Hojda.ZO souhlasí s návrhem <.>
2.ZO byli seznámeni s plnění rozpočtu obce za období 1-9/2013
<br> Př...

Načteno

edesky.cz/d/3483606

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořiněves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz