« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - opatření obecné povahy - bobr.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opatření obecné povahy - bobr.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD |llllllIllllllllllIllllllllllllcllllllllllllllllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
<br> Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES U Zimního stadionu 1952/2
<br> %:?
<br> „„W 370 76 České Budějovice Naše č.j.: KUJCK 144248/2019 Sp.zn.: OZZL 13007912019/pelh SS Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-maii: lhotka©kraj-jihocesky.cz Datum: XX.12.2019
<br> S úplným zněním opatření obecné povahy,včetně odůvodnění a příloh je možné se seznámit způsobem umožňujícím dálkový přístup na úředních deskách dotčených obcí,popř.na úřední desce umožňující dálkový přístup Jihočeského kraje,popř.v písemné podobě na Odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví - oddělení ochrany přírody,Krajského úřadu -Jihočeský kraj ve dnech pondělí a středa,v době od 8.00 do 16.30 hod.nebo též po předchozí dohodě i v jiné pracovní dny <.>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.112015 (Změna č.1)
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný Správní orgán podle ustanovení 5 77a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením 5 56 odst.4 zákona,ustanovením 5 84 odst.1 písm.a) zákona a ustanovení 5 171 a násl.zákona
<br> vv:
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdej5|ch předpisů (dále jen „správní řád“) vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor Eber)
<br> Článek 1 Předmět úpravy
<br> Krajský úřad Jihočeský kraj tímto opatřením obecné povahy č.1/2015 vydaným pod sp.zn.OZZL 67458/2014/pelh a oznámeným veřejnou vyhláškou (dále jen „opatření obecné povahy“) povoluje podle ustanovení 5 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) zákona vzájmu prevence závažných škod na rybolovu,vodách (vodních dílech),lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné bezpečnosti výjimku ze základních podminek ochrany dle 5 50 odst.2 zákona zvláště chráněného bobra evropského (Castorfíber) zařazeného dle 5 14 odst.1 vyhlášky MZP č.395/1992 Sb <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/3482030

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz